Metsamajandus ja metsaökoloogia

 

Tegemist on valdkonnaga, mis kombineerib majandus- ja keskkonnakompetentsid. Tean ja olen kogenud, et sellistel erialade vahelisel õppel on oma konkurentsieelis. Fakt on see, et see haridus on mulle avanud mitmeid uksi.


                       Erik Kosenkranius, Keskkonnaameti peadirektori asetäitja                                                     

 

Õppekava lõpetades:

 

  • omad süvendatud teadmisi maailma ja Euroopa metsandusest ja metsapoliitikast;

  • tunned Eesti metsaressurssi ja omad ülevaadet Eesti kodumaiste puuliikide puistute ökoloogiast, rajamisest, kasvatamisest ja hooldamisest ning kaitsest;

  • oskad metsade majandamist korraldada, juhtida ning tunned metsaressursside inventeerimist.

Praktilisi oskusi ning teoreetilisi teadmisi süvendab õpe Järvselja õppe- ja katsemetskonnas ja ettevõtte- ja teaduspraktika mõnes valdkonna metsandusettevõtetes või -asutuses.

 

Õpe toimub sessioonõppe vormis, ent on ametlikult päevaõpe ja kestab kokku kaks aastat. Magistriõpingud lõpevad teaduspõhise magistritööga, mille juhendajaks on võimalik valida rahvusvahelise teaduskogemusega õppejõud või teadur.

Magistriõpingute jooksul on võimalik osa õppest läbida välismaa ülikoolides, kus sooritatud õppeained on üldjuhul ülekantavad siinse õppekava täitmiseks. Välisülikoolides õppimise ja praktika kohta leiad lisainfot SIIT.

 

Metsanduse magistrikraad tagab rahvusvahelise konkurentsivõimega metsanduse spetsialisti staatuse. Lõpetajad leiavad töökohti metsade majandamise ja kaitsega tegelevas riigi- ja erasektoris. Igal aastal jätkab 4–5 metsamajanduse magistrikraadi omandanut õpinguid doktorantuuris. Pärast filosoofiadoktorikraadi omandamist metsanduse erialal on võimalus jätkata metsateadlasena või õppejõuna, samuti jätkata karjääri metsanduse tippjuhina. 

 

Sellele õppekavale immatrikuleeritud üliõpilased saavad taotleda nutika spetsialiseerumise stipendiumi ehk erialastipendiumi 160 € kuus. Vaata lähemalt siit!

 


Küsi/Võta ühendust:

Jürgen Aosaar
Metsamajanduse ja metsaökoloogia õppekava juht
Metsandus- ja maaehitusinstituut
E-post: jyrgen.aosaar@emu.ee