Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine

„Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine“ on kolme Balti ülikooli ühine magistriastme õppekava, mis pakub nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi põllumajandus- ja toiduaineturu mõistmiseks ning põllumajandus- ja toiduainetööstuse ettevõtete juhtimiseks.

Eesti Maaülikooli partnerülikoolid on Läti põllumajandusülikool (LLU) ja Leedu Vytautas Magnuse ülikooli põllumajandusakadeemia (ASU).

Õppekava eesmärk on omandada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, sh ettevõtte, tarneahela, töötajate ja terviksüsteemi juhtimist, ning arendada kriitilise mõtlemise võimet, töötamaks põllumajanduse ja toiduainete tootmise valdkonnas nii Balti riikides kui ka väljaspool.

Õpingud on rahvusvahelises rühmas Baltikumi parimate õppejõudude ja teadlaste eestvedamisel ning ettevõtetega tihedas koostöös, mis loob hea aluse rahvusvaheliseks karjääriks.   

Õppekava omandamine annab teile:

  • Eesti maaülikooli, Läti põllumajandusülikooli ja Vytautas Magnuse ülikooli põllumajandusakadeemia ühisdiplomi;
  • sotsiaalteaduse magistrikraadi (MA);
  • teadmised põllumajanduse, toiduainete tootmise ja biomajanduse valdkondade juhtimisest, ärist ja haldusest, rahandusest ja rahvusvahelisest turundusest;
  • võimaluse osaleda aruteludes kõrgelt kvalifitseeritud õppejõudude ja edukate praktikutega;
  • võimaluse õppida kolmes Balti ülikoolis;
  • võimaluse luua võrgustik Balti riikide põllumajandus- ja toiduainetööstuse praeguste ja tulevaste juhtidega;
  • Baltimaade kultuurilise ja ärilise mitmekesisuse kogemuse. 
     

Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimise kaheaastase magistriõppekava (120 EAP) õppekeel on inglise keel. Esimesel semestril toimub õppetöö Eesti Maaülikoolis, teisel semestril Vytautas Magnuse ülikooli põllumajandusakadeemias Kaunases ja kolmandal semestril Läti Põllumajandusülikoolis Jelgavas. Neljandal semestril koostavad üliõpilased magistritöö oma koduülikoolis, kus nad on immatrikuleeritud.

 

Vastuvõtutingimused on motivatsioonikirja esitamine ja vestlus.

Ingliskeelses motivatsioonikirjas peab õppekohale kandideerija selgelt väljendama oma motivatsiooni töötada tulevikus põllumajanduse ja toiduainetetööstuse valdkonnas rahvusvahelist koostööd eeldaval ametikohal. Kandideerija kirjeldab oma tugevusi ja nõrkusi, õppekava läbimisega seotud ootusi ning oma valmisolekut omandatud teadmisi eesmärgipäraselt kasutada. Motivatsioonikirja pikkus on kuni 4000 tähemärki. Motivatsioonikirja hinnatakse viiepunktisüsteemis.

Ingliskeelsel vestlusel (võimalik ka Skype´i teel) demonstreerib õppekohale kandideerija oma inglise keele ja suhtlemisoskust ning kirjeldab oma huvi rahvusvahelise ettevõtluse suhtes põllumajanduse ja toiduainetetööstuse valdkonnas. Vestlust hinnatakse viiepunktisüsteemis.

Vastuvõtutingimuste kohta loe SIIT