Rohelise ülikooli hea tava sündmuste korraldamiseks

Juhend keskkonnahoidlike sündmuste korraldajatele ja osalejatele

 

Sündmuste korraldamisega kaasneb ressursikulu ja keskkonnamõju. Siin on ülikooli rohelisest mõtteviisist tulenevad nõuded (märkega NB!) ja soovitused, mis on kooskõlas Tartu linna keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendiga.

 • Paberikasutus. Eelista elektroonilisi materjale (trükised, reklaam, kutsed jmt). Võimalusel prindi kahepoolselt must-valgelt trükivärvidega, mis on toodetud looduslike õlide ja vaikude baasil. Eelista ökosertifikaadiga, FSC- või  PEFC-märgisega või ümbertöödeldud paberit.
 • Meened. Eelista kodumaiseid praktilisi tooteid (nt toiduaineid), millel on mahe- või ökomärgis. Vaata üle meenete vajalikkus ja kogus. Väldi ühekordseid tooteid ja pakendamist.
 • Dekoratsioonid ja reklaammaterjal. Valmista ja telli dekoratsioonid ja reklaammaterjalid (nt rullstend) pika kasutuseaga ja ümbertöödeldavast materjalist. Korduskasuta, mida võimalik (nt dekoratsioonid, plastikust nimesildid, kaelapaelad).
 • NB! Toidu- ja jooginõud ning söögiriistad peavad olema korduskasutatavad.
 • Toit ja jook. Pudelivee asemel paku kraanivett ja võimalust täita oma veepudel. Eelista kohalikku ja/või hooajalist ja/või mahedat ja/või õiglase kaubanduse (Fairtrade) märgisega tooteid. Vali menüüsse vähemalt üks vegan- e täistaimetoit. Väldi pakendatud tooteid, suurema tarbe juures eelista hulgipakendit, nt tükisuhkru asemel lahtist suhkrut, väikepakendis kohvikoore asemel suuremas pakendis kohvikoort või piima. Rahvusvahelise sündmuse korral paiguta toitude juurde mitmekeelsed sildid, see aitab ennetada toidu raiskamist. Toitlustust tellides küsi, mida ja kuidas pakutakse, mida tehakse ülejääkidega. Väldi söömata jäänud toidu äraviskamist – paki see töötajatele, üliõpilastele ja osalejatele kaasa.
 • Jäätmed. Enneta ja vähenda jäätmeteket.

NB! Jäätmeid peab koguma liigiti: paber-papp; plast- ja metallpakend ja joogikartong; segaolmejäätmed; klaaspakend. Ajutistel konteineritel ja prügikotiraamidel peavad olema jäätmepiktogrammid, rahvusvahelise ürituse korral peab märgistus olema mitmekeelne. Sündmuse korraldaja peab organiseerima ajutistesse kogumisvahenditesse kogutud jäätmete veo.

Soovitame paigutada kogumisvahendite juurde jäätmete sorteerimisjuhendid. Vt ka “Eesti Maaülikooli jäätmekäitlusjuhendit”.

 • Transport. Jaga osalejatele soovitusi, kuidas jõuda sündmuspaika väikese transpordijalajäljega: viita Tartu bussi- ja rongiühendusele linna ja ülikooli veebilehel,  teavita linnakus jalgrattaga sõitmise võimalusest.
 • Digijalajälg. Laadi esitlusmaterjalid veebis üles ja jaga osalejatega linki. Eelista WiFi ühendust ja lülita mobiilne andmeside välja, nii kulutab seade poole vähem energiat. Kui virtuaalse sündmuse käigus tehakse puhkepaus, siis lülita oma arvuti puhkerežiimile. Vaata peale sündmust digitaalne materjal üle ja kustuta ebaoluline. Kui oled teinud sündmusest jäädvustusi ja soovid neid jagada, siis laadi need veebis üles ja jaga linki. Oma telefoni, arvutisse või pilve talletatud digitaalne materjal vaata vähemalt kord aastas üle ja kustuta ebavajalik.

Väljaspool ülikooli linnakut

 • Teavita osalejaid, kas sündmusele saabumiseks on võimalik kasutada ühistransporti ning milline on ligipääs jalgrattaga ja jalgsi. Kaalu bussi tellimist osalejate transportimiseks.
 • Küsi, milline on majutusettevõtte keskkonnasäästlikkus. Eelista rahvusvahelise Green Key ökomärgisega ettevõtteid.
 • Kasuta energiaallikana püsivat elektriühendust ajutise generaatori asemel.
 • Eelista energiasäästlikku inventari.
 • Säilita territooriumi sama hea seisukord, nagu see oli enne sündmust. Heasta maastikule tekitatud kahju.

Keskkonnahoiu teavikud ja dokumendid

 • Edasta partneritele ja rentnikele kirjalikult enne koostöökokkulepete sõlmimist;
 • Tee avalikult kättesaadavaks enne üritust ja ürituse ajal. Selgita osalejatele ja partneritele keskkonnahoiu reegleid viitade ja juhendite abil ka kohapeal, vajadusel mitmes keeles;
 • Varusta maaülikooli rohelise ülikooli logoga, mille saab .jpg formaadis alla laadida siit:

eesti keeles

inglise keeles