2021

Kolleegipreemia konkurss 2021

2021. aasta kolleegipreemia laureaadid on:

Reet Laugaste             Tanel Kaart              Kaire Klaus

 

2021. aasta kolleegipreemia nominendid on:

ANASTASSIA SAFONOVA ANDRES OLT  ANTI VASEMÄGI      ANTS-HANNES VIIRA
DIANA LAARMANN    DIANA PUNGAR  EVA ELKEN  HEDI KALDMÄE
INA JÄRVE JAANIKA PAJUSTE  JAANUS JANSON KAIRE KLAUS
KARIN KISS    KAROLI KÕIV  KATRI HELLAT    KATRIIN VISNAPUU
KATRIN JÕGAR    KATRIN KEPP  KERLI VISNAPUU  KRISTINA MARRAN
KÄRT KIRSIMÄGI  LILI VEESAAR MAARIA SEMM MALL ERMAN
MARILIN IVASK  MATI ROASTO  MÄRT REINVEE  PAUL FRIDTJOF MÕTSKÜLA 
PIRET SAVVI    REET LAUGASTE TANEL KAART  TIIU TAMM
TÕNU TÕNUTARE  VELJO KABIN ÜLLE SIHVER   

                                                                                  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REET LAUGASTE

  • Reet on Võrtsjärve limnoloogiakeskuses töötanud ligi kuuskümmend aastat. Ta on kahtlemata praegu üks paremaid algolooge ja vetikaliikide tundjaid Eestis. Kogu silmapaistvalt pika tööelu jooksul on Reet olnud väga järjekindel ja pühendunud oma tööle. Ta jätkab praeguseni aktiivselt töötamist, et pika elu jooksul kogutud hindamatu väärtusega andmed meie järvede kohta saaks tulevastele põlvedele talletatud. See on väga tänuväärt töö, sest pikkade andmeridade väärtus aja jooksul ainult tõuseb. See on alus, millele järeltulevad limnoloogid saavad toetuda.
  • Reet on alati avatud koostööle, nooremate kolleegide õpetamisele ja heatahtlikule abistamisele. Peipsi välitöödel on ta olnud alates 1960. aastatest asendamatu. Järvel on igasuguseid, mõnikord ka üsna ohtlikke olukordi ette tulnud. Reet on jäänud ikka rahulikuks ja kolleege toetavaks. Ta on alati olnud nõus välja minema, kui asjaolud on nii kujunenud, et keegi ei saa, näiteks laste ootamatu haigestumise tõttu, järvele minna. Reet on ääretult sõbralik ja heatahtlik, temale võib alati kindel olla.
  • Reet on palju aega pühendanud mitte ainult üliõpilaste vaid ka koolilaste entusiastlikule õpetamisele ja järveuurijate töö tutvustamisele.
  • Lisaks on Reet alati olnud kohalikule väikesele kogukonnale toeks. Ta on aastaid ennastsalgavalt abistanud vähemalt kahte kohalikku vanainimest kuni nende surmani.
  • Kõigi oma ääretult vajalike tegemiste juures on Reet jäänud tagasihoidlikuks, pole kunagi tahtnud esile trügida.
  • Aitäh Sulle, Reet. Sinuga on olnud pikki aastaid hea ja kindel koos töötada.

TANEL KAART

  • Eesti Maaülikooli andmeteaduse professor Tanel Kaart on väljapaistev isiksus, kes on viljakas õppejõud ja teadlane, sõbralik, avatud ja meeldiv suhtleja, suurepärane kolleeg. Ta on väga hinnatud lisaks kolleegidele ka üliõpilaste poolt.
  • Tanel on väga pühendunud, teotahteline ja väga avara silmaringiga. Ta on väga avatud koostööle ning jagab oma teadmisi ja kogemusi lisaks üliõpilastele ka oma kolleegidega. Ta on väga avatud uutele ideedele ja püüab leida innovaatilisi lähenemisi erinevate teadusprobleemide lahendamisel.
  • Taneli kompetentsi hulka kuulub andmeanalüüs eluteadustes, täpsemalt (populatsiooni)geneetikas, looma- ja taimekasvatuses, (veterinaar)meditsiinis, toiduteaduses ja ökoloogias. Oma kompetentsist lähtuvalt on ta ühenduslüliks ja koostöö edendajaks paljude uurimisgruppide inimeste, oma koduinstituudi erinevate õppetoolide ja ülikooli teiste instituutide ja õppetoolide vahel, olles oma töös erakordselt loov ja innovaatiline sünergia looja ning ka ülikooli väärtuste hoidja ja kandja.
  • Lisaks arvukatele koostööartiklitele on ta kaasjuhendajaks ka erinevatest õppetoolidest/instituutidest pärit kraadiõppuritele. Käesoleval aastal on ta kaasjuhendanud/kaasjuhendab magistri- ja doktoritöid lisaks oma õppetooli kolleegidega ka koos kolleegidega kliinilise veterinaarmeditsiini, toiduteaduse jatoiduainete tehnoloogia, söötmisteaduse, hüdrobioloogia ja kalanduse õppetoolist. Ta on kaasatud lisaks tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetooli projektidele ka söötmisteaduse ja PKI taimetervise õppetooli projektidesse.
  • Tänu Taneli järjepidevale tegevusele on Eesti Maaülikoolis olev andmeteaduse kompetents pidevalt suurenenud. Lisaks oma õppetooli uurimisrühmadele kasutatakse tema olemasolevat kompetentsi peaaegu kõigi Eesti Maaülikooli õppetoolide uurimistööde kavandamisel, tulemuste analüüsimisel ja artiklite kirjutamisel, õppetöö läbiviimisel ning teadlaste-õppejõudude statistikaalase kompetentsi suurendamisel läbi erinevate Eesti Maaülikoolis läbi viidud töötajatele mõeldud statistikakursuste ja individuaalkonsultatsioonide. Tema sihikindla töö tulemusena on suurenenud kogu maaülikoolis tervikuna matemaatilise statistika ja modelleerimise alased teadmised ja oskused, mis on oluliselt aidanud kaasa publitseeritavuse ja ülikooli nähtavuse suurendamisele.
  • Tema oskuste pagasisse on koondunud aastate pikkused kogemused alates katsete planeerimisest, kirjeldavast statistikast ja visualiseerimisest ning lõpetades keerukate mudelite, mitmemõõtmelise statistika meetodite ja masinõppe algoritmidega, ja seda nii rakendamise, õpetamise kui ka arendamise osas. Tanel Kaartil on väga hea hariduslik taust, pikaajaline kogemus ja loogilise mõtlemise oskus, mis on aidanud tal mõista väga erinevaid ja uudseid lähenemisi ning meetodeid. Lisaks on see võimaldanud aduda tänapäevast teadusfilosoofiat laiemalt.
  • Tal on suurepärane oskus sõnastada eesmärke, kirjeldada metoodikat ja esitada selgelt nii lihtsate kui ka komplekssete analüüside tulemusi. Tema lai silmaring ja arenenud empaatiavõime on aidanud panustada paljude erinevate valdkondade teadusuuringuisse.
  • Aktiivse ja sportliku inimesena tuiskab Tanel Tartus ringi jalgrattaga, olgu siis eesmärgiks ühest õppehoonest teise jõudmine või ühelt ürituselt teisele, olgu ilm või aastaaeg milline tahes. Aktiivse sportliku eluviisi viljelejana on ta eeskujuks nii kolleegidele kui üliõpilastele.
  • Tanel on suurepärane kaaslane kõikvõimalikel üritustel ja ühisettevõtmistel. Lisaks on ta innukas muusika ja teatri austaja, keda kohtab väga sageli erinevatel kultuuriüritustel, eelkõige Tartu erinevates kultuuriasutustes.
  • Leiame, et professor Tanel Kaart on väärikas kandidaat Eesti Maaülikooli kolleegipreemiale.

KAIRE KLAUS

  • Kaire on ülikoolis töötanud 23 aastat, nendest 11 aastat on olnud väga suurepärane ja kompetentne pearaamatupidaja-osakonnajuhataja. Raamatupidamine jafinantsarvestus on viimase kümne aasta jooksul läbi teinud tohutu muutuse. Paberkandjatel esitatavatest arvetest oleme jõudnud e- arveteni. Selle aja jooksul on Kaire juhtimisel juurutatud - arendatud kolme suurtfinantsarvestustarkvara. Selleks, et ülikooli finantsarvestusprogramm ja teised programmid suhtleksid omavahel ilma vigadeta, kõigile arusaadavalt ja ladusalt on Kaire olnud peamine ideede generaator ja juhendaja. Tema juhtimisel on raamatupidamise ja dokumendihalduse valdkonnas vajadus pastaka ja paberi järele järjest vähenenud. Rahandusosakonna töölõigud viiakse järk järgult üle digitaalsele arvestusele ja arhiveerimiseks ei pea enam dokumente kaustadesse paigutama vaid saavad juba elektroonilisel kujul tehtud, kinnitatud ja arhiveeritud. 
  • Raamatupidamise ja finantsarvestuse valdkonnas on Kaire tõeline proff ja inimesena äärmiselt sooja südamega ja sõbralik kolleeg meile kõigile.  

Järgmiste lausetega iseloomustavad rahandusosakonna töötajad Kairet: 

  • Kaire haldab suurepäraselt kõiki raamatupidamise ja sellega seotud valdkondi, ta on edasipüüdlik ja juurde õppiv, motiveerides ja inspireerides sellega ka oma töötajaid.  
  • Ta on alati toetav ja valmis osutama abi mistahes keerulise tööprobleemi lahendamisel. Ta julgeb võtta riske ja teha vajalikke kiired otsuseid kui vaja, innustab edasi arenema, pidevalt edasi liikuma, on meile eeskujuks ja meil on temalt palju õppida. 
  • Ta on hooliv, hoiab meie osakonna peret koos, tunnustab ja kui vaja julgustab, andes mõista, et oleme tema jaoks väga olulised. Ta on usaldusväärne ja taktitundeline, tema poole võib pöörduda peale tööalaste küsimuste ka isiklike muredega, ikka ja alati on ta valmis mõistma, nõu andma, aitama.  
  • Ta on seltskondlik, osakonna ürituste eestvedaja, uudsete ideede autor ja tubli kaasalööja kõiges.
  • Ta on järjekindel ja avatud koostööle kõikide kolleegidega ülikoolis. 
  • Ta on äärmiselt kannatlik juhendaja 
  • Ta on heaks nõuandjaks mitte ainult meie osakonnas vaid tõeline tugi kogu ülikooli akadeemilisele perele kõigis küsimustes, mis puudutavad raha. 
  • Kaire sõnavaras puudub väljend „ei saa“, ta otsib alati võimalusi olukorra lahendamiseks ja tihtipeale leiabki mitmeid väljapääse, mille hulgast raalib välja optimaalseima. 
  • Tal on oskust näha suurt pilti samas ei jää tal ükski väike detail tähelepanuta. 
  • Kaire on väga hea suhtleja. Ta on rõõmsameelne ja päikseline, samas tasakaalukas ja otsusekindel. 
  • Kaire on selline kolleeg, kes võib olla oma tegevusega eeskujuks kõigile Eesti Maaülikooli töötajatele ning ta väärib tunnustamist.