Korduma kippuvad küsimused

Kui pikk on riigieksamite kehtivusaeg?

Riigieksamid ei kaota kehtivust.

Kas avaldus on kindlam täita kohale tulles või SAIS-iga?

Soovitame SAISi, sest Sa ei pea Tartusse sõitma, vaid täidad avalduse endale sobivas kohas ja ajal. Maaülikooli kohale sõites saad aga tutvuda õppehoonete, ühiselamute, spordihoone ja võrratu loodusliku taustaga, mis maaülikooli kampust ümbritseb.

Kas medal annab mingid punktid või mitte?

Eelneva haridustaseme kuld- või hõbemedaliga või kiitusega lõpetanud üliõpilaskandidaatidele arvestatakse kolm lisapunkti, välja arvatud õppekavale "Veterinaarmeditsiin" kandideerimisel.

Kas on mingeid eeliseid, kui olen osalenud aineolümpiaadidel?

Ülikoolil on õigus vastu võttaväljaspool konkurssi gümnaasiumiastmes rahvusvahelistel aineolümpiaadidel osalenud üliõpilaskandidaadid ning ka gümnaasiumiastme üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaadid. Vaata täpsemalt siit.

Kas keskharidusega isikul, kel puuduvad riigieksamid, on võimalik astuda maaülikooli?

Jah, puuduvad riigieksamitulemused lõputunnistuse vastava õppeaine hindega, mis korrutatakse koefitsiendiga 0,8.

Kas ma saan asendada ka puuduva matemaatika riigieksami?

Laia matemaatika riigieksamit saab asendada vähemalt 80 punktile sooritatud kitsa matemaatika riigieksami tulemusega.  Muudel juhtudel tuleb sooritada vastuvõtukatse. Kitsa matemaatika riigieksamit saab asendada. Vaata lähemalt siit (lehe lõpus).

Nõutakse kitsa matemaatika eksamit, aga minul on sooritatud laia matemaatika eksam. Kas ma saan kandideerida?

Jah, saab. Laia matemaatika eksam täidab kitsa matemaatika eksami nõude, aga vastupidi mitte.

Kui ma kandideerin tasuta õppekohale ja peaks juhtuma, et ma ikka ei saa seda kohta, kas mind kantakse siis automaatselt tasulisse õppesse?

Kedagi automaatselt tasulisse õppesse üle ei kanta. Tasuline on õppimine juhul, kui oled varem juba ühe kõrghariduse omandanud või olles üliõpilane, astud uuesti sisse. Nende juhtude kohta loe täpsemalt Õppekulude hüvitamise tingimustest ja korrast.

Esitan avalduse SAISis, millal ma pean dokumendid maaülikooli tooma?

Kui avalduse esitamine SAISis õnnestus ja vastuvõtutöötaja pole Sinu poole pöördunud palvega esitada lisadokumente, siis ei pea paberdokumente meile tooma ei avalduse kinnituseks ega ka siis, kui oled vastuvõetud ja oled kinnitanud õppima tulekut. Paberdokumente võtame vastu ainult sel juhul, kui kandideerijal mingil põhjusel ei ole võimalik elektroonilist avaldust esitada või tema keskhariduse kohta pole kannet riiklikes registrites.

Kas paberid esitatakse enne väeteenistusse astumist ja siis minnakse väeteenistusse või esitatakse paberid pärast väeteenistusse astumist?

Avaldus ülikooli astumiseks esitatakse vastavas ülikoolis toimuval vastuvõtuperioodil. Kui Sa lähed väeteenistusse kevadel ja ei saa isiklikult suvel tulla avaldust esitama, aga soovid ikkagi sisse astuda, siis saadad volitatud isiku koos nõutavate dokumentidega ülikooli enda eest avaldust esitama.

Peale ülikooli immatrikuleerimist (mis toimub 1. septembril) tuleb esitada akadeemilise puhkuse avaldus koos Kaitseressursside Ameti kutse koopiaga, see säilitab Sinu õppekoha ja saad alustada õpinguid järgmisel aastal. Avalduse saab esitada ka varem, kuid see vormistatakse õppedirektori korralduseks alles pärast 1. septembrit.
Loe ka http://www.emu.ee/sisseastujale/bakalaureuseope/ajateenistus/ ja http://www.kra.ee/ajateenistus/ajateenistusest/korgharidus-ja-ajateenistus/

Kui üks gümnaasiumi riigieksamitest on sooritatud mitterahuldavalt st. et tänu sellele pole ka keskhariduse lõputunnistust, kas siis Eesti Maaülikooli saab sisse astuda? Kuulsin, et Eesti Maaülikool ei vaata riigieksamitulemusi.

Ilma keskharidust tõendava lõputunnistuseta ei saa maaülikooli sisseastumisavaldust esitada. Puuduva keskhariduse korral ei rakendata puuduvate riigieksamite keskmise hindega asendamise võimalust.

Kas maaülikoolis on ka mingid lävendipunktid, mis tuleb täis saada, et saaks sisse astuda?

Maaülikoolis toimub vastuvõtt paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks tehnikavaldkonna õppekavadele peab olema laia matemaatika riigieksam sooritatud minimaalselt 20 punktile, vastasel juhul tuleb teha vastuvõtukatse matemaatikas. Teistele õppekavadele kandideerimisel peab eesti keele ja kitsa matemaatika riigieksamite tulemuste summa olema vähemalt 40 punkti.

Ma õpin teises ülikoolis, aga soovin vahetada eriala. Kas ma peaks selleks enne teisest ülikoolist välja astuma või on parem oodata, kuni vastuvõtukonkurssi tulemused on teada?

Kui Sa oled kindlalt otsustanud õpitavast erialast loobuda, siis pole takistusi omal soovil välja astumiseks ehk eksmatrikuleerimise taotlemisest. Kui oled kahtleval seisukohal, siis soovitame oodata uuele õppekavale kandideerimise tulemused ära ja esitada oma eksmatrikuleerumisavaldus alles siis, kui oled kindlasti uuele õppekavale sisse saanud. Samuti peab jälgima lubatud tasuta õppekohal õppimise aega.

Kas on võimalik kandideerida keskeriharidusega?

Jah, loomulikult.

Ma soovin astuda maaülikooli loomaarstiks (veterinaariks) õppima. Proovisin esitada avaldust SAISi kaudu, aga seal ei olnud konkursil niisugust eriala?

Veterinaarmeditsiini õppekava õppetasemeks valige bakalaureuse ja magistriõppe integreeritud õpe, siis saate sellele õppekavale avaldust esitada. Sama õppetaseme alt saab valida ka maaehituse ning vesiehituse ja veekaitse õppekava.

Kas kaugõppes on tasuta õppekohti?

Alates 2017. aastast nimetatakse kaugõpet sessioonõppeks. Alates 2014. aastast on täiskoormusega õppekohad tasuta ka sessioonõppes. Sessioonõppes ei ole õppekavade valik nii lai kui päevaõppes. 

Avalduse kinnituse kiri mulle laekus, aga punktiseisus arvestatakse ikka ainult keskmist hinnet, kas lõputöö hinne veel lisatakse või peaksin viima ikkagi paberid ka ise kooli sisse?

Tegemist on magistriõppesse astumisega. Registrites Sinu lõputöö/eksami hinnet ei ole, mis automaatselt avaldusele lisanduks. Vastuvõtutöötaja lisab kõigile avaldustele lõputöö/lõpueksami hinde ja siis muutub punktisumma korrektseks.

Ütlesin ühele teisele ülikoolile JAH-sõna õppimatuleku kinnituseks. Kas hiljem saab öelda EI, kui saan maaülikooli soovitud õppekavale õppima?

Juba vastu võetud õppekohast on võimalik hiljem loobuda. Enne õppekohast loobumise nupu klõpsamist SAISis tuleb korralikult mõelda, sest mitmele ülikoolile korraga JAH ei saa öelda. Iga järgmine JAH kustutab eelmise.

Kui sisse saan, siis huvitab mind üks küsimus, kui tähtis on aktusel kohal olla?

Aktusel kohal olemine ei ole kohustuslik, kuid pidulik aktus annab ülikooliõpingutele meeldejääva alguse. Aktusel mitte-osalemisest ei pea teatama. Kui Sa mingil põhjusel ei saa esimesel-teisel õppenädalal õppetööle tulla, siis tuleb teavitada sellest oma instituudi õppekorralduse spetsialisti. Nii väldid eksmatrikuleerimist üliõpilaste nimekirjast õppetööle mitteregistreerumise tõttu. Kindlasti soovitame osaleda 1. septembril instituudi infotunnis, kus näed kõiki tulevastes õpingutes olulisi inimesi ja jagatakse praktilist ja kasulikku infot õpingute kohta.