Lõputöö juhendajale

Alates 01.09.2008 on juhendajail võimalik vaadata täpsemat informatsiooni oma juhendatavate kohta.
Selleks tuleb pealehelt valida link Minu juhendatavad.
Õppejõud näeb juhendatava nime, juhendamise vahemikku, juhendamise liiki, juhendatava e-posti aadressi, õppetulemusi ning dokumente ja plaane (viimast vaid doktorantide puhul).
Kui õppejõul ei ole linki Minu juhendatavad või mõni üliõpilane on nimekirjast puudu, ei ole neid ÕISi juhendajana lisatud ning sellest tuleb anda teada instituudi, kus üliõpilane õpib, õppekorralduse spetsialistile.

Täpsem info doktoritöö juhendamise kohta