Külalisüliõpilasena õppimine

Eesti Maaülikoolis saavad tasuta külalisüliõpilasena õppida järgmiste kõrgkoolide üliõpilased:

 
Kõrgem Kunstikool Pallas
Tallinna Ülikool
 
Tallinna Tehnikaülikool    

Nende kõrgkoolide ja Eesti Maaülikooli vahel on sõlmitud vastav kokkulepe.

Teise kõrgkooli üliõpilane, kes soovib õppida Eesti Maaülikoolis külalisüliõpilasena

esitab vormikohase avalduse kodukõrgkooli nõusolekuga hiljemalt semestri kahe esimese nädala jooksul Eesti Maaülikooli õppeosakonda.

Õppeosakond kooskõlastab avalduse õppeaine õpetamist koordineeriva instituudi õppedirektoriga ja informeerib üliõpilast õppes osalemise võimalikkusest. Positiivse otsuse korral arvatakse üliõpilane Maaülikooli külalisüliõpilaseks õppeprorektori korraldusega.

Õppeaine(te)le registreerib külalisüliõpilase õppeosakonna töötaja.

Tõendi õpitulemuste kohta väljastab külalisüliõpilasele õppeaine(te) õpetamist koordineeriva instituudi õppekorralduse spetsialist või õppeosakonna töötaja.

Eesti Maaülikooli üliõpilane, kes soovib õppida külalisüliõpilasena mõnes teises Eesti kõrgkoolis

esitab vormikohase avalduse oma instituudi õppedirektorile. Avalduses märgitakse õppeained, mida soovitakse õppida teises kõrgkoolis.

Õppedirektori nõusolekuga avaldus tuleb esitada vastuvõtvasse kõrgkooli.

Eesti Maaülikoolis õppimise ajal teises kõrgkoolis külalisüliõpilasena sooritatud õppeained kantakse üle teisest kõrgkoolist väljastatud õpitulemuste väljavõtte alusel, mille üliõpilane esitab oma instituudi õppekorralduse spetsialistile.

Avalduste vormid leiad dokumendivormide lehelt.