Õpingute alusdokumendid

Õppekava statuut (kehtib alates 01.03.2020)

Õppekorralduseeskiri (kehtib alates 01.03.2020)

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise ning õpitulemuste ülekandmise tingimused ja kord (VÕTA)


Eesti Maaülikooli õppestipendiumi statuut (kehtib alates 01.09.2019)

Õppekulude hüvitamise kord ja tingimused tasemeõppes (kehtib alates 01.02.2020)

Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord (kehtib alates 01.03.2020)

Õppeteenustasud ja sihtstipendiumid 2021/2022 õppeaastal

Õppeteenustasud ja sihtstipendiumid 2022/2023 õppeaastal

Doktorandistipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord (nutikas spetsialiseerumine)

Tulemusstipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord Eesti Maaülikoolis

Erialastipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord

Tuutori/tugitudengi stipendiumi statuut


Bakalaureuse- ja magistrikraadi andmise tingimused ja kord (kehtib alates 01.03.2020)

Lõputöö vormistamise nõuded (kehtib lõputöödele, mis kaitstakse alates 30.01.2018)

Lõputöö lisad .doc formaadis (kehtib alates 30.01.2018)

Doktorikraadi taotlemise ja kaitsmise tingimused ning kord (kehtib alates 01.05.2020)

Doktoritöö vormistamise nõuded

 

Tegevuse Dora Pluss alategevuse 1.1, noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses, toetuste taotlemise kord Eesti Maaülikoolis 2020/2021 õppeaastal​

DoRa Pluss alategevuse 1.1 lühiajalise õpirände toetuste juhend

Tegevuse Dora Pluss alategevuse 1.2, noorteadlaste osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses (doktorantide õpiränne), toetuste taotlemise kord​

DoRa Pluss alategevuse 1.2. doktorantide õpirände toetuste juhend (elamiskulu ühikuhinnad)