Sessioonõpe

SESSIOONÕPE on õppevorm, kus õppetöö on korraldatud sessioonidena ning rõhk on üliõpilase iseseisval tööl.

Õppekorraldus

Õppesessioonid toimuvad üldreeglina üks kord kuus sessioonõppe ajakava alusel; septembris, oktoobris, novembris, detsembris, veebruaris, märtsis, aprillis, juunis nädalalõpul, jaanuaris ja mais  nädalapikkuse (eksami)sessioonina.

Õppesessioonid sisaldavad kontaktõpet; loenguid, praktikume, seminare, e-õpet, eksameid ja arvestusi (vt täpsemalt õppekorralduseeskirjast, mille leiad õpingute alusdokumentide lehelt).

Tunniplaanid avalikustatakse ÕISis (õppeinfosüsteemis)  enne semestri ajakavas märgitud õppetöö algust.

Õppekorraldusega ja tunniplaaniga seotud infot annavad vastava instituudi õppekorralduse spetsialistid ja õppedirektorid (vt vastava instituudi kodulehte).

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist õppekava täitmisel reguleerib VÕTA kord, mille täisteksti leiad õpingute alusdokumentide lehelt.

Teadmiseks:  

  • Üliõpilasel on kohustus omada ülikooli keskserveri kasutajatunnust, mis on õppeinfosüsteemi (ÕIS) kasutamise eelduseks. Kasutajakonto loomine toimub iseteeninduses ID kaarti kasutades konto.emu.ee keskkonnas.
  • Soovi korral saab alates õppeaasta algusest (1. septembrist) taotleda ISIC kaarti kas Eesti Maaülikooli üliõpilasesindusest või MinuKooli kaardihaldussüsteemist. Eesti üliõpilaspiletit enam ei väljastata.
  • Õppepuhkuse taotlemine toimub vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele.
  • Akadeemilist puhkust on võimalik taotleda/saada omal soovil kuni üks kalendriaasta, tervislikel põhjustel lisaks kuni kaks kalendriaastat ning lapsehooldusega kuni kolm aastat. Omal soovil saab akadeemilist puhkust taotleda alates teisest semestrist.
  • Õppelaenu on õigus saada täiskoormusega või osakoormusega õppival üliõpilasel, kes ei ole akadeemilisel puhkusel.
  • Üliõpilasel on õigus taotleda õppelaenu alates 15. septembrist. Pangad kontrollivad õppelaenu saamise õigust Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmebaasist.