Tööpakkumised

Eesti Maaülikool on tööandjaks rohkem kui 1000 töötajale. Siin tehakse maailmatasemel teadust ning igal aastal lisandub välisõppejõude ja -üliõpilasi. Ülikool on põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli edetabelis 54. kohal (2024) ning kuulub taime- ja loomateaduste ning keskkonna ja ökoloogia alal maailmas 1% enim viidatud teadusasutuste hulka. Maaülikooli vastutus seisneb biomajanduse edendamises ning põllumajanduse, metsanduse, keskkonnateaduste, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse, maamajanduse ning tehnika- ja inseneriteaduste koostoimes.

 

VÄÄRTUSTAME TÖÖTAJAID JA PANUSTAME NENDE ARENGUSSE

 • Väärtustame võrdseid võimalusi ja akadeemilist vabadust.
 • Pakume arengu- ja koolitusvõimalusi.
 • Toetame oma juhte, tuginedes Maaülikooli juhtide kompetentsimudelile.
 • Märkame ja tunnustame kolleegide saavutusi.
 • Korraldame traditsioonilisi ühisüritusi.
 • Säilitame reservväelastele õppekogunemise ajal töötasu.
 • Kaasame töötajaid ülikooli juhtimisse komisjonide, töörühmade jt otsustuskogude kaudu.

 

PEAME OLULISEKS TÖÖ JA ERAELU TASAKAALU

 • Ülikooli töötajate põhipuhkus on 35, akadeemilistel töötajatel 42 või 56 kalendripäeva. Töökeskkonnanõukogu liige ja töökeskkonnavolinik saavad kolm või viis lisapuhkuse päeva.
 • Töötajatel on isiklike tähtsate sündmuste korral kuni kolm vaba päeva aastas töötasu säilitamisega.
 • Ajavahemikul 25.06–20.08 lühendame võimalusel tööaega kuni kl 15.00, säilitades töötasu.

 

PAKUME HÄID TÖÖTINGIMUSI

 • Meil on paindlik töökorraldus.
 • Töötame mõnusa õhkkonnaga kompaktses rohelises ülikoolilinnakus.
 • Väärtustame säästlikku ja loodushoidlikku mõtteviisi, hoiame Maaülikooli ökoloogilise jalajälje võimalikult väiksena.

 

HOIAME TÖÖTAJATE TERVIST

 • Linnakus on spordihoone ning spordi- ja matkarajad.
 • Töötajatel on aastas kolm tervisepäeva töötasu säilitamisega.
 • Pakume Maaülikooli tervisefondi kaudu tervise- ja sporditoetust.
 • Töötajate vaimse tervise toetamiseks pakume tööpsühholoogi tasuta teenust.
 • Toetame töötajate füüsilist aktiivsust ja vaimset tervist heaoluürituste, konkursside ja koolituste kaudu.

Olete oodatud liituma meie ülikooliperega! 

-------------------------------------------------------

 

Vabade ametikohtade leidmiseks kliki allolevatele linkidele, lisainfo saamiseks võtke ühendust personaliosakonnaga

Akadeemilised ametikohad

Mitte-akadeemilised ametikohad

Praktikapakkumised