Õppetoetused ja stipendiumid

Õppetoetusi ja riiklikke stipendiume puudutavad maaülikooli korrad leiad õpingute alusdokumentide lehelt. Taotluste vormid dokumendivormide lehelt.

 

Õppetoetused:
Vajaduspõhine õppetoetus
Vajaduspõhine eritoetus
Doktoranditoetus

 

Riiklikud stipendiumid:
Tulemusstipendium
Erialastipendium
Erivajadustega üliõpilaste stipendium
Asenduskodu laste stipendium

 
Muud stipendiumid:
 

 

Üliõpilaste õppetoetused 2018/2019. õppeaastal

Õppetoetuste liigid

Kes võivad taotleda

Taotluse esitamise aeg

Taotluse esitamine

Määramise/mittemääramise otsuse tegemise tähtaeg

Doktoranditoetus (660 eurot kuus)

Kõik doktorandid.

Esimesel õppeaastal septembrikuus – õppekava nominaalkestuse ajaks.

ÕISi kaudu

10.10.2018

Vajaduspõhine õppetoetus (üliõpilase/pere sissetulekust sõltuvalt 75 või 135 või 220 eurot kuus)

Üliõpilased v.a. doktorandid, kes õpivad täiskoormusega õppes ja kelle perekonnaliikmete kuu sissetulek on kuni 468 eurot.   

 

Septembrikuus ja veebruarikuus – viieks õppekuuks või oktoobrikuus ja märtsikuus – neljaks, novembrikuus ja aprillikuus -kolmeks, detsembrikuus ja maikuus - kaheks, jaanuarikuus ja juunikuus - üheks õppekuuks.

www.eesti.ee kaudu

7 tööpäeva pärast taotluse esitamist

Vajaduspõhine eritoetus (135 eurot kuus)

Üliõpilased (v.a doktorandid), kes õpivad täiskoormusega õppes ja kelle vajaduspõhise õppetoetuse taotlus jäeti rahuldamata.    

 

Septembrikuus ja veebruarikuus – viieks õppekuuks või oktoobrikuus ja märtsikuus – neljaks, novembrikuus ja aprillikuus -kolmeks, detsembrikuus ja maikuus - kaheks, jaanuarikuus ja juunikuus - üheks õppekuuks.

oposak@emu.ee kaudu või paberkandjal õppeosakonda

 

Taotluse esitamise kuule järgneva kuu 10. kuupäev

 

 

Riiklikud stipendiumid 2018/2019. õppeaastal

Stipendiumite liigid

Kes võivad taotleda

Taotluse esitamise aeg

Taotluse esitamine

Määramise/mittemääramise otsuse tegemise tähtaeg

Erialastipendium (160 eurot kuus)

Vastaval õppekaval* täiskoormusega õppivad üliõpilased. 

Septembrikuus ja veebruarikuus – viieks õppekuuks

ÕISi kaudu

10.10.2018

10.03.2019

 * Erialastipendiumi võivad taotleda järgmiste õppekavade üliõpilased:

1. Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (mag), 2. Loomakasvatus (mag), 3. Toiduainete tehnoloogia (mag), 4. Metsamajandus (mag), 5. Metsatööstus (mag), 6. Tootmistehnika (mag), 7. Loomakasvatus (bak), 8. Toiduainete tehnoloogia (bak) (enne 2018/2019. õa immatrikuleeritud üliõpilased), 9. Tehnotroonika (rak), 10. Puidutöötlemise tehnoloogia (rak).

Tulemusstipendium (100 eurot kuus)

NB! VÕTAt ei arvestata õppekava  täidetud mahu hulka.

Üliõpilased (v.a doktorandid), kes õpivad täiskoormusega õppes.

Septembrikuus ja veebruarikuus -  viieks õppekuuks

ÕISi kaudu

10.10.2018

 

10.03.2019

Erivajadustega üliõpilaste stipendium (puude raskusastmest sõltuvalt 60 – 510 eurot kuus)

Üliõpilased sh doktorandid, kes õpivad täiskoormusega/ osakoormusega õppes ja kellele on määratud puude raskusaste.

1. – 20.09.2018 - terveks õppeaastaks (kümneks õppekuuks) või 1. – 20.02.2019 kevadsemestriks (viieks õppekuuks).

http://taotlused.archimedes.ee

20.10.2018

 

20.03.2019

Asenduskoduteenus el ja perekonnas hooldamisel viibinud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetav stipendium (160 eurot kuus)

Üliõpilased v.a doktorandid, kes õpivad täiskoormusega õppes.

 

20.09 – 20.10.2018 terveks aastaks (kümneks õppekuuks)

 

http://taotlused.archimedes.ee/pub_login.php

20.11.2018

Info:

Anne Lüpsik

anne.lypsik@emu.ee

731 3032

5031947