Atesteerimine 2019

Atesteerimine on doktorandi õpingute ja teadustöö edukuse hindamine.

Doktoriõppe üliõpilase õppekava täitmist hinnatakse üks kord õppeaastas, hiljemalt 31. augustiks toimuval atesteerimisel.
Vastavalt ülikooliseaduse § 14 lg 3 punkt 13¹ kehtestab doktorantide atesteerimise korra ülikooli nõukogu.
Alates 01.01.2016 reguleerib atesteerimisi õppekorralduseeskiri, mille leiad õpingute alusdokumentide lehelt.
Atesteerimisaruande vormi leiad dokumendivormide lehelt.
 

Atesteerimiskomisjonid

Enne atesteerimist:
1) uuenda oma andmeid ETISes;
2) kontrolli üle oma õppetulemused ÕIS-is, et kõik punktid oleks sisse kantud.
 

1. Veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava:

Järgmine atesteerimisaeg:
Atesteerimiseks palun ette valmistada neli PowerPoint slaidi järgmise informatsiooniga:

  1. Doktoritöö teema ja juhendaja(d);
  2. Doktoritöö sisuline hetkeseis vastavalt kehtivale individuaalplaanile (koos asjakohaste suuliste selgitustega);
  3. Avaldatud või ettevalmistamisel olevad artiklid ETISe klassifikatsiooni järgi;
  4. Ülevaade edaspidistest tööplaanidest.


2. Tehnikateaduse õppekava:
Järgmine atesteerimisaeg:
Vormikohane atesteerimisaruanne ja kehtiv individuaalplaan esitada Kuno Jürjensonile (kuno.jyrjenson@emu.ee)
Toimumiskoht:
Atesteerimisel on vajalik ka juhendaja kohalolek.


3. Keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava:
Järgmine atesteerimisaeg: 23. mai 2019
Toimumiskoht:
Atesteerimisaruanded esitada Kristel Kirsimäele kas paberkandjal (kindlasti koos allkirjadega) või elektrooniliselt (digiallkirjadega)  (kristel.kirsimae@emu.ee), Kr.5-D178.


4. Põllumajanduse õppekava:
Järgmine atesteerimisaeg:
Toimumiskoht:
Atesteerimisaruanded esitada Kristel Kirsimäele kas paberkandjal (kindlasti koos allkirjadega) või elektrooniliselt (digiallkirjadega)  (kristel.kirsimae@emu.ee), Kr.5-D178.


5. Metsanduse õppekava:
Järgmine atesteerimisaeg:
Atesteerimisaruanded esitada Vaike Reisnerile (vaike.reisner@emu.ee)
Toimumiskoht:

Atesteerimiseks ette valmistada kuni 4 slaidi:
1.    Teema ja juhendaja;
2.    Doktoritöö sisuline hetkeseis (koos suulise selgitusega);
3.    Kui on, siis avaldatud artiklid ETIS-e klassifikatsiooni järgi.


Atesteerimisel peavad osalema ka doktorandid, kelle akadeemiline puhkus lõppeb kas suvel või septembris (ka siis, kui olete atesteerimise hetkel akadeemilisel puhkusel). Ka neil, kes soovivad võtta pikendusaastat, on kohustuslik atesteerimine enne pikendusaastale minekut.

Atesteerimisaruanne peab kindlasti olema allkirjastatud ka vähemalt põhijuhendaja poolt.

English