Evaluation of PhD students

Evaluation committees

Evaluation report of doctoral students of the Estonian University of Life Sciences


Environmental Science and Applied Biology
31.05.2023, 12.15
Venue:
Kreutzwaldi 5-2C4
Please:

1.      Submit your report electronically (with digital signatures) to Kristel Kirsimäe (kristel.kirsimae@emu.ee)  not later than 29.05.2023

2.      Contact with your supervisors to see if all your necessary subjects and information are updated on ÕIS and ETIS.

 

Agricultural Sciences
29.05.2023, 10.15
Venue: 
Kreutzwaldi 5-D239
Please:
1. Submit your report electronically (with digital signatures) to Kristel Kirsimäe (kristel.kirsimae@emu.ee) not later than 25.05.2023
2. Contact with your supervisors to see if all your necessary subjects and information are updated on ÕIS and ETIS.

 

Engineering Sciences

21.06.-22.06, 10.00

28.08.-29.08.2023, 10.00

Venue: Kreutzwaldi 56 - B136
1. Submit your report on paper (certainly with the signatures) and electronically to Janar Kalder (janar.kalder@emu.ee) at least on the 19.06.2023 and 25.08.2023
2. Contact with your supervisors to see if all your necessary subjects and information are updated on ÕIS and ETIS.

 

Forestry

22.08.2023

Venue: videoconference https://videosild.emu.ee/b/mar-tsz-byz-8hr

Submit your report on paper (certainly with the signatures) and electronically to Maris Hordo, maris.hordo@emu.ee

The evaluation in August will be on the 22th of August 2023 at 10.00 in BBB.

The reports should be submitted by the 19rd of August 2023.

For evaluation prepare presentation up to 4 slides:
1.    Theme and supervisor;
2.    Actual state of PhD thesis (with oral explanation);
3.    If there are any, then articles published pursuant to ETIS classification and formation.


Veterinary Medicine and Food Science
15.06.2023, 19.00
Venue: Kreutzwaldi A-201

Please:
1. Send your evaluation report prepared in the prescribed format and the valid individual plan to Andres Aland (andres.aland@emu.ee) by 8th of June, 2023 at the latest. 

2. Prepare four to ten PP slides with the following information:

  • Thesis topic and supervisor(s);
  • The current status of the thesis according to the valid individual plan (provide appropriate oral explanations);
  • Articles published or in preparation, according to the classification scheme of the Estonian Research Information System (ETIS);
  • Overview of future work.

3. Coordinate with your supervisor(s) to make sure that:

  • Your personal data and achievements are correctly stored in ETIS;
  • Your grades and earned credits displayed in the Study Information System (ÕIS) are correct.

For doctoral students who cannot participate in the June assessment due to academic leave, secondment or other reasons, will be evaluation on August 25, 2023 at 9:00 a.m. Please send your evaluation report in the prescribed format and the valid individual plan to Andres Aland (andres.aland@emu.ee) by August 18, 2023 at the latest. If necessary, the principal supervisor shall send her written evaluation letter to the evaluation committee before the assessment. The supervisor’s participation is similar to the evaluation in June.

Atesteerimine 2023

Atesteerimine on doktorandi õpingute ja teadustöö edukuse hindamine.

Doktoriõppe üliõpilase õppekava täitmist hinnatakse üks kord õppeaastas, hiljemalt 31. augustiks toimuval atesteerimisel.
Vastavalt ülikooliseaduse § 14 lg 3 punkt 13¹ kehtestab doktorantide atesteerimise korra ülikooli nõukogu. Alates 01.01.2016 reguleerib atesteerimisi õppekorralduseeskiri, mille leiad õpingute alusdokumentide lehelt.
Atesteerimisaruande vormi leiad dokumendivormide lehelt.
 

Atesteerimiskomisjonid

Enne atesteerimist:
1) uuenda oma andmeid ETISes;
2) kontrolli üle oma õppetulemused ÕIS-is, et kõik punktid oleks sisse kantud.
 

Atesteerimisel peavad osalema ka doktorandid, kelle akadeemiline puhkus lõppeb kas suvel või septembris (ka siis, kui olete atesteerimise hetkel akadeemilisel puhkusel). Ka neil, kes soovivad võtta pikendusaastat, on kohustuslik atesteerimine enne pikendusaastale minekut.

Atesteerimisaruanne peab kindlasti olema allkirjastatud ka vähemalt põhijuhendaja poolt.

 

1. Veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava:

Järgmine atesteerimisaeg: 15. juuni 2023, kell 9:00

Ruum: Kreutzwaldi 62, A-107

Palun saata vormikohane atesteerimisaruanne ja kehtiv individuaalplaan Andres Alandile (andres.aland@emu.ee) hiljemalt 08. juuniks 2023.

Akadeemilise puhkuse, lähetuses viibimise või muu tõttu juunikuisest hindamisest loobuvatele doktorantidele viiakse läbi atesteerimine 25. augustil 2023 kell 09:00. Selleks tuleb vormikohane atesteerimisaruanne ja kehtiv individuaalplaan saata Andres Alandi meilile hiljemalt 18. augustiks 2023. Juhendaja osalus on sama, mis juunikuisel atesteerimiskoosolekul.

Atesteerimiseks palun ette valmistada neli kuni kümme PP-slaidi järgmise informatsiooniga:

  1. Doktoritöö teema ja juhendaja(d);
  2. Doktoritöö sisuline hetkeseis vastavalt kehtivale individuaalplaanile (koos asjakohaste suuliste selgitustega);
  3. Avaldatud või ettevalmistamisel olevad artiklid ETISe klassifikatsiooni järgi;
  4. Ülevaade edaspidistest tööplaanidest.

Ettekande kestus kuni 10 min, järgnevad küsimused ja arutelu.

Enne atesteerimist palun pöörata tähelepanu ja vajadusel koostöös juhendaja(te)ga hoolitseda, et:

1) ETIS kajastaks korrektselt Sinu kõige värskemaid andmeid/saavutusi;

2) ÕIS kajastaks kõiki Su õppetulemusi ning kõik vastavad punktid oleks sisse kantud.


2. Tehnikateaduse õppekava:

Järgmine atesteerimisaeg: .

21. ja 22. juunil 2023 algusega kell 10:00 

28. ja 29. augustil 2023 algusega kell 10:00.

Toimumiskoht: Kreutzwaldi 56, ruum B136.

Vormikohane atesteerimisaruanne ja kehtiv individuaalplaan esitada lektorile Janar Kalderile (janar.kalder@emu.ee) hiljemalt 19.06.2023. ning 25.08.2023.

Juhendajad on oodatud.

 

3. Keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava:

Järgmine atesteerimisaeg: 31.05.2023, kell 12.15

Ruum: Kreutzwaldi 5-2C4

Et atesteerimine kulgeks sujuvalt palun doktorantidel:

1.         Esitada oma aruanded elektrooniliselt (digiallkirjadega) Kristel Kirsimäele (kristel.kirsimae@emu.ee) hiljemalt 29.05.2023

2.         Uuendada oma andmeid ETISES

3.         Kontrollida üle oma õppetulemused ÕIS-is, et kõik punktid oleks sissekantud.

 

4. Põllumajanduse õppekava:

Järgmine atesteerimisaeg: 29. mai 2023, 10.15 

Ruum: Kreutzwaldi 5-D239

Et atesteerimine kulgeks sujuvalt palun doktorantidel:
1. Esitada oma aruanded elektrooniliselt (digiallkirjadega) Kristel Kirsimäele (kristel.kirsimae@emu.ee) hiljemalt 25.05.2023
2. Uuendada oma andmeid ETISES
3. Kontrollida üle oma õppetulemused ÕIS-is, et kõik punktid oleks sissekantud.

 

5. Metsanduse õppekava:

Järgmine atesteerimisaeg:  22.august 2023 algusega 10.00 videosillas: https://videosild.emu.ee/b/mar-tsz-byz-8hr

Atesteerimisaruanded esitada e-kirjaga Maris Hordole 19. augustiks (maris.hordo@emu.ee)

Atesteerimiseks ette valmistada kuni 4 slaidi:
1.    Teema ja juhendaja;
2.    Doktoritöö sisuline hetkeseis (koos suulise selgitusega);
3.    Kui on, siis avaldatud artiklid ETIS-e klassifikatsiooni järgi.


English