Atesteerimine 2018

Atesteerimine on doktorandi õpingute ja teadustöö edukuse hindamine.

Doktoriõppe üliõpilase õppekava täitmist hinnatakse üks kord õppeaastas, hiljemalt 31. augustiks toimuval atesteerimisel.
Vastavalt ülikooliseaduse § 14 lg 3 punkt 13¹ kehtestab doktorantide atesteerimise korra ülikooli nõukogu.
Alates 01.01.2016 reguleerib atesteerimisi õppekorralduseeskiri, mille leiad õpingute alusdokumentide lehelt.
Atesteerimisaruande vormi leiad dokumendivormide lehelt.
 

Atesteerimiskomisjonid

Enne atesteerimist:
1) uuenda oma andmeid ETISes;
2) kontrolli üle oma õppetulemused ÕIS-is, et kõik punktid oleks sisse kantud.
 

1. Veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava:

Juunis akadeemilisel puhkusel või välislähetuses viibivatele doktorantidele toimub lisaatesteerimine 28. augustil 2018 kell 09:00.
Atesteerimisaruanne ja kehtiv individuaalplaan esitada elektroonselt Andres Alandile hiljemalt 20. augustil 2018.
Atesteerimine toimub Kreutzwaldi 62 ruumis A-107.

Atesteerimiseks palun ette valmistada neli PowerPoint slaidi järgmise informatsiooniga:

  1. Doktoritöö teema ja juhendaja(d);
  2. Doktoritöö sisuline hetkeseis vastavalt kehtivale individuaalplaanile (koos asjakohaste suuliste selgitustega);
  3. Avaldatud või ettevalmistamisel olevad artiklid ETISe klassifikatsiooni järgi;
  4. Ülevaade edaspidistest tööplaanidest.


2. Tehnikateaduse õppekava:
Järgmine atesteerimisaeg: 19. ja 20. juuni 2018  kell 10:00
Vormikohane atesteerimisaruanne ja kehtiv individuaalplaan esitada Kuno Jürjensonile (kuno.jyrjenson@emu.ee) hiljemalt 14.06.2018
Toimumiskoht: Kreutzwaldi 56; B136

Atesteerimisel on vajalik ka juhendaja kohalolek.

Neile, kes viibivad juunikuus akadeemilisel puhkusel või välislähetuses ja valivad seetõttu augustikuise atesteerimise,
toimub atesteerimine 28. ja 29. augustil 2018 algusega kell 10:00. Atesteerimisaruande esitamine hiljemalt 23.08.2018 (kuno.jyrjenson@emu.ee)
Toimumiskoht: Kreutzwaldi 56; B136


3. Keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava:
Järgmine atesteerimisaeg: 30. mai 2018 kell 9:15
Koht: Kreutzwaldi 5 - 2C5
Atesteerimisaruanded esitada Kristel Kirsimäele kas paberkandjal (kindlasti koos allkirjadega) või elektrooniliselt (digiallkirjadega)  (kristel.kirsimae@emu.ee), Kr.5-D178.


4. Põllumajanduse õppekava:
Järgmine atesteerimisaeg: 29. mai 2018 kell 9:15
Koht: Kreutzwaldi 5 - D239
Atesteerimisaruanded esitada Kristel Kirsimäele kas paberkandjal (kindlasti koos allkirjadega) või elektrooniliselt (digiallkirjadega)  (kristel.kirsimae@emu.ee), Kr.5-D178.


5. Metsanduse õppekava:
Järgmine atesteerimisaeg: 15. juuni 2018  kell 10:00
Atesteerimisaruanded esitada Vaike Reisnerile (vaike.reisner@emu.ee) hiljemalt 01.06.2018
Toimumiskoht: Kreutzwaldi 5; 1A29

Atesteerimiseks ette valmistada kuni 4 slaidi:
1.    Teema ja juhendaja;
2.    Doktoritöö sisuline hetkeseis (koos suulise selgitusega);
3.    Kui on, siis avaldatud artiklid ETIS-e klassifikatsiooni järgi.

Neile, kes viibivad juunikuus akadeemilisel puhkusel või välislähetuses ja valivad seetõttu augustikuise atesteerimise, toimub atesteerimine 24. august 2018 algusega kell 10:00. Atesteerimisaruande esitamine hiljemalt 15.08.2018 (vaike.reisner@emu.ee)


Atesteerimisel peavad osalema ka doktorandid, kelle akadeemiline puhkus lõppeb kas suvel või septembris (ka siis, kui olete atesteerimise hetkel akadeemilisel puhkusel). Ka neil, kes soovivad võtta pikendusaastat, on kohustuslik atesteerimine enne pikendusaastale minekut.

Atesteerimisaruanne peab kindlasti olema allkirjastatud ka vähemalt põhijuhendaja poolt.

English