Doktoriõpe


Doktoriõpe on kõrghariduse kõrgeima astme õpe. Doktoriõppe alustamiseks on nõutav magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Doktoriõppe nominaalkestus on 4 aastat ja õppekavas määratud õppe maht  240 EAP. Doktoriõpe lõpeb doktoritöö kaitsmisega. Doktoriõppe lõpetajale antakse filosoofiadoktori kraad (Doctor of Philosophy (...) - PhD).
Doktoriõpet reguleerib õppekorralduseeskiri, mille tervikteksti leiad õpingute alusdokumentide lehelt.

Kõik õppetööd puudutavad avalduste vormid leiad siit.


ÕPPEKAVAD

 

1. Üldmoodul (12 EAP)

1.1. Teadus (7 EAP) kohustuslik              

Mooduli valiku põhimõtted: Kohustuslik

DK.0004               Intellektuaalomandi kaitse ja autoriõigus (1 EAP)

DK.0020               Teaduseetika (2 EAP)

DK.0012               Teadustöö metodoloogia (4 EAP)

 

1.2. või 1.3. Moodul: doktorant valib õpetamise või ettevõtluse alammooduli

1.2. Õpetamine kõrgkoolis (5 EAP)

DK.0006               Kõrgkooli pedagoogiline praktika (2 EAP)

DK.0005               Kõrgkoolididaktika (3 EAP)

1.3. Ettevõtlus (5 EAP)

DK.0022               Ettevõtlus- või juhtimisalane praktika (2 EAP)

DK.0021               Juhtimine ja ettevõtlus (3 EAP)

 

2. Erialamoodul (23-28 EAP)

2.1. Erialaained

Doktoritöö teemast lähtuvalt valitakse õppeaineid ja teisi erialaseid kursuseid oma ülikoolist või teistest (välis)kõrgkoolidest

2.2. Matemaatiline statistika ja modelleerimine (3 EAP)

Kohustuslik on läbida vähemalt üks alltoodud õppeaine:

DK.0016               Matemaatiline statistika 1. Klassikalised meetodid (3 EAP)

DK.0017               Matemaatiline statistika 2. Mudelid ja mustrid (3 EAP)

 

3. Teaduskommunikatsioon (4 EAP)

DK.0023               Uurimistöö esitlemine rahvusvahelisel teaduskonverentsil (2 EAP)

DK.0024               Uurimistöö esitlemine teaduslik-praktilisel konverentsil või doktoriseminaridel (2 EAP)

 

4. Vabaained (0-5 EAP)

Erialamooduli ja vabaainete summaarne maht peab olema vähemalt 28 EAP

Üldõppe läbiviimise eest vastutab õppeosakond.


Küsimuste korral pöörduda:

Diana Pungar, doktoriõppe peaspetsialist

Kreutzwaldi 1, 51014 Tartu, Estonia

tel +372 731 3071

diana.pungar@emu.ee