Doktoriõpe


Doktoriõpe on kõrghariduse kõrgeima astme õpe. Doktoriõppe alustamiseks on nõutav magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Doktoriõppe nominaalkestus on 4 aastat ja õppekavas määratud õppe maht  240 EAP. Doktoriõpe lõpeb doktoritöö kaitsmisega. Doktoriõppe lõpetajale antakse filosoofiadoktori kraad (Doctor of Philosophy (...) - PhD).
Doktoriõpet reguleerib õppekorralduseeskiri, mille tervikteksti leiad õpingute alusdokumentide lehelt.

Kõik õppetööd puudutavad avalduste vormid leiad siit.


ÕPPEKAVAD


ÜLDÕPE
Üldõppe moodul (20 EAP) on kohustuslik kõigile doktoriõppe üliõpilastele.
Teadustöö metodoloogia ja filosoofia (10 EAP) kohustuslik    
    DK.0003     Akadeemiline kirjutamine ja esitlus (2 EAP)
    DK.0004     Intellektuaalomandi kaitse ja autoriõigus (1 EAP)
    DK.0001     Teadusfilosoofia (3 EAP)
    DK.0012     Teadustöö metodoloogia (4 EAP)
Pedagoogika (5 EAP)
    DK.0005     Kõrgkoolididaktika (3 EAP)
    DK.0006     Ülikooli pedagoogiline praktika (2 EAP)
Matemaatiline statistika ja modelleerimine (5 EAP)
    DK.0007     Matemaatiline statistika ja modelleerimine (5 EAP)

Üldõppe läbiviimise eest vastutab õppeosakond.


Küsimuste korral pöörduda:

Diana Pungar, doktoriõppe peaspetsialist

Kreutzwaldi 1, 51014 Tartu, Estonia

tel +372 731 3071

diana.pungar@emu.ee