Doktorikraadi kaitsmine

Doktorikraadi kaitsmine toimub EMÜ doktorikraadi kaitsmise tingimuste ja korra alusel.

Doktorikraadi taotlemise ja kaitsmise tingimused ning kord Eesti Maaülikoolis on vastu võetud 29. mail 2014 ning kehtis alates 1. septembrist 2014 kuni 30. aprillini 2020. Uus Doktorikraadi taotlemise ja kaitsmise tingimused ja kord hakkas kehtima alates 1. mai 2020.

Doktorikraadi kaitsmine toimub ühes viiest erialasest kaitsmiskomisjonist.
Kaitsmiskomisjonide koosseisud on kinnitatud Eesti Maaülikooli nõukogu otsusega.

Doktoritöö vormistamine ja kujundus

Doktoritöö vormistamisel kehtivad ülikooli nõukogu poolt kestestatud doktoritöö vormistamise nõuded,
täpsem info
kujundusnäidiste, trükikoja soovituste ning trükiteenuste tellimise kohta.

  • Doktoritöö vormistamise nõuded (kinnitatud 26.11.2014. aasta rektori käskkirjaga nr. 1-8/25);
  • Doktoritöö kujundusnäidised;
  • Soovitused doktoritöö materjali ettevalmistamiseks;
  • Eestikeelse resümee vormistamine (stipendiumi statuut).

Doktoritöö publitseerimisega seotud kulud kaetakse akadeemiliste struktuuriüksuste eelarvest /rektori käskkiri nr 1-8/11 27. veebruarist 2014/.

NB! Doktoritöö kaitsmisele lubamise avalduse leiate kodulehelt dokumendivormide alt.