Bakalaureuse-, ehitusinseneri-, loomaarsti- ja rakenduskõrgharidusõpe

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded*

Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine (bakalaureuseõpe)

28 õppekohta (päevaõpe)

20 õppekohta (sessioonõpe)

Lõputunnistuse hinded:

eesti keel ja matemaatika (10 konkursipunkti)

keskmine hinne (10 konkursipunkti)

 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded*

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus (bakalaureuseõpe)

30 õppekohta (päevaõpe)

Lõputunnistuse hinded:

eesti keel ja matemaatika (10 konkursipunkti)

keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Maaehitus (ehitusinseneriõpe)2

35 õppekohta (päevaõpe)

Lõputunnistuse hinded:

eesti keel (5 konkursipunkti)

lai matemaatika vähemalt hindega 3 või kitsas matemaatika vähemalt hindega 4 või vastuvõtukatse (5 konkursipunkti)

keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Metsandus (bakalaureuseõpe)

50 õppekohta (päevaõpe)

Lõputunnistuse hinded:

eesti keel ja matemaatika (10 konkursipunkti)

keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Puidutöötlemise tehnoloogia 1,3

(rakenduskõrgharidusõpe)

25 õppekohta (päevaõpe)

Lõputunnistuse hinded:

eesti keel ja matemaatika (10 konkursipunkti)

keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Vesiehitus ja veekaitse (ehitusinseneriõpe)2

20 õppekohta (päevaõpe)

Lõputunnistuse hinded:

eesti keel (5 konkursipunkti)

lai matemaatika vähemalt hindega 3 või kitsas matemaatika vähemalt hindega 4 või  vastuvõtukatse (5 konkursipunkti)

keskmine hinne (10 konkursipunkti)

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded*

Aiandus (bakalaureuseõpe)

20 õppekohta (päevaõpe)

Lõputunnistuse hinded:

eesti keel ja matemaatika (10 konkursipunkti)

keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Kalandus ja rakendusökoloogia (bakalaureuseõpe)

15 õppekohta (päevaõpe)

Lõputunnistuse hinded:

eesti keel  ja matemaatika (10 konkursipunkti)

keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Keskkonnakaitse (bakalaureuseõpe)

34 õppekohta (päevaõpe)

Lõputunnistuse hinded:

eesti keel  ja matemaatika (10 konkursipunkti)

keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus (bakalaureuseõpe)

20 õppekohta (päevaõpe)

Lõputunnistuse hinded:

eesti keel ja matemaatika (10 konkursipunkti)

keskmine hinne (10 konkursipunkti)

vastuvõtukatse (10 konkursipunkti)

Loodusturism (bakalaureuseõpe)

20 õppekohta (päevaõpe)

Lõputunnistuse hinded:

eesti keel ja matemaatika (10 konkursipunkti)

keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (bakalaureuseõpe)

45 õppekohta (päevaõpe)

Lõputunnistuse hinded:

eesti keel ja matemaatika (10 konkursipunkti)

keskmine hinne (10 konkursipunkti)

 

Tehnikainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded*

Tehnika ja tehnoloogia (bakalaureuseõpe)3

40 õppekohta (päevaõpe)

35 õppekohta (sessioonõpe)

 

Lõputunnistuse hinded:

eesti keel (5 konkursipunkti)

lai matemaatika vähemalt hindega 3 või kitsas matemaatika vähemalt hindega 4 või vastuvõtukatse (5 konkursipunkti)

keskmine hinne (10 konkursipunkti)

 

Tartu Tehnikakolledž

Tehnotroonika

(rakenduskõrgharidusõpe)123

35 õppekohta (päevaõpe)

Lõputunnistuse hinded:

eesti keel (5 konkursipunkti)

lai matemaatika vähemalt hindega 3 või kitsas matemaatika vähemalt hindega 4 või vastuvõtukatse (5 konkursipunkti)

keskmine hinne (10 konkursipunkti)

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded*

Loomakasvatus (bakalaureuseõpe)1

20 õppekohta (päevaõpe)

 

Lõputunnistuse hinded:

eesti keel ja matemaatika (10 konkursipunkti)

keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Toiduainete tehnoloogia (bakalaureuseõpe)

25 õppekohta (päevaõpe)

Lõputunnistuse hinded:

eesti keel, matemaatika, keemia ja bioloogia (20 konkursipunkti)

keskmine hinne (10 konkursipunkti)

motivatsioonikiri (20 konkursipunkti), esitatakse digiallkirjastatult SAISis koos avaldusega

Veterinaarmeditsiin (loomaarstiõpe)

34 õppekohta eesti õppekeelega õppekava (päevaõpe)

 

Lõputunnistuse hinded:

eesti keel, matemaatika, keemia ja bioloogia (20 konkursipunkti)

keskmine hinne (10 konkursipunkti)

motivatsioonikiri (20 konkursipunkti), esitatakse digiallkirjastatult SAISis koos avaldusega

Veterinaarmeditsiin (loomaarstiõpe)

34 õppekohta inglise õppekeelega õppekava (päevaõpe)

Vastuvõtutingimused inglise õppekeelega veterinaarmeditsiini õppekavale

 

¹ Nutika spetsialiseerumise (SA Archimedese stipendiumi) erialad. Vt lähemalt siit.

² Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse. Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee

³ Eriala, millele alates 2017. aastast sisseastunu saab taotleda tasemeõppes osalemise toetust. Loe lähemalt siit.

Punktisumma kujunemine

Konkursipunktide arvestamisel viiakse lõputunnistuse vastavad hinded ja keskmine hinne 10-punktisüsteemi (korrutatakse 2-ga).

Väljaspool konkurssi vastu võetavatele üliõpilaskandidaatidele arvestatakse vastava õppekava konkursi paremusjärjestuses maksimaalne punktisumma. NB! Vaata ka nõudeid! (Vastuvõtt väljaspool konkurssi)

 

LISAPUNKTID 2020. aastal

Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli lõpetanutele arvestatakse kolm lisapunkti, kui nad kandideerivad ülikooli eesti õppekeelega õppekavale, v.a maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, veterinaarmeditsiin. Lisapunktide taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge.

Eesti Maaülikooli õppekavadega seotud valdkondades kutse omandanutele arvestatakse kolm lisapunkti vastavalt vastuvõtueeskirja lisale 3

Eesti Maaülikooli matemaatika täienduskursuse lõpetanud kandidaatidele üks lisapunkt, kui nad kandideerivad laia matemaatika nõudega konkursil ja on täitnud muud vastuvõtutingimused.

Eesti Maaülikooli spordiklubi ettepanekul arvestatakse üks lisapunkt kuni kahele silmapaistvate sportlike saavutustega kandidaadile. Lisapunkti taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge ja esitada vormikohane taotlus. NB! Täiendaval vastuvõtul lisapunkte ei anta!