Magistriõpe

Järelkonkurss magistriõppes

Avalduste esitamine SAISis (www.sais.ee) ööpäevaringselt ja tööpäeviti kell 9-15 kohapeal (Eesti Maaülikooli õppeosakonnas aadressil Kreutzwaldi 1a-0038) 13.-19. august.

Vastuvõtukatse SAISis näidatud ruumis 22. augustil kell 10.00 (juhul, kui vastuvõtukatse asemel ei arvestata kandidaadi lõputööhinnet, jälgi SAISis avaldusele lisatud kommentaare!).

Vastuvõetute nimekirjade avalikustamine hiljemalt 23. august.

Õppimatulekut tuleb kinnitada kahe päeva jooksul.

Vastuvõtutingimused on samad kui korralise vastuvõtu puhul, vaata lähemalt siit: http://www.emu.ee/sisseastujale/magistriope/sisseastumine/

Järelkonkurss toimub kõikidele õppekavadele, kuhu on 8. augusti seisuga jäänud täitmata õppekohti.

PÄEVAÕPE

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Eriala

 

Geodeesia ja maakorraldus (sh kinnisvara)

10 õppekohta (geodeesia päevaõpe)

10 õppekohta (maakorralduse päevaõpe)

Vaata õppekava

Metsamajandus1

20 õppekohta

Vaata õppekava

Metsatööstus1

20 õppekohta

Vaata õppekava

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Eriala

 

Maastikuarhitektuur

18 õppekohta (eestikeelne päevaõpe)

13 õppekohta (inglisekeelne päevaõpe)

Vaata õppekava

Maastikukaitse ja -hooldus

15 õppekohta

Vaata õppekava

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine1

20 õppekohta

Vaata õppekava

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia

15 õppekohta

Vaata õppekava

 

Tehnikainstituut

Eriala

 

Energiakasutus2

12 õppekohta

Vaata õppekava

Tootmistehnika1/2

12 õppekohta

Vaata õppekava

 

SESSIOONÕPE

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Eriala

 

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine

40 õppekohta

Vaata õppekava

Ökonoomika ja ettevõtlus

30 õppekohta

Vaata õppekava

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Eriala

 

Aiandus

20 õppekohta

Vaata õppekava

Linna- ja tööstusmaastike korraldus

25 õppekohta

Vaata õppekava

Loodusturism

20 õppekohta

Vaata õppekava

 

Tehnikainstituut

Eriala

 

Energiakasutus2

15 õppekohta

Vaata õppekava

Ergonoomika2

15 õppekohta

Vaata õppekava 

Tootmistehnika1/2

15 õppekohta

Vaata õppekava

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Eriala

 

Loomakasvatus1

12 õppekohta

Vaata õppekava

Toiduainete tehnoloogia1

15 õppekohta

Vaata õppekava

 

¹ Nutika spetsialiseerumise (SA Archimedese stipendiumi) erialad, vt lähemalt siit.

² Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse (tase 7). Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee