Magistriõpe

 

STATSIONAARNE ÕPE

METSANDUS- JA MAAEHITUSINSTITUUT  
     Geodeesia ja maakorraldus Vaata õppekava

     Metsamajandus*

Vaata õppekava
     Metsatööstus* Vaata õppekava
     Hajaenergeetika (EMÜ ja TTÜ ühisõppekava) Vaata õppekava
   
PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT  
     Aiandus Vaata õppekava
     Maastikuarhitektuur Vaata õppekava
     Maastikukaitse ja -hooldus Vaata õppekava
     Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine * Vaata õppekava
     Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia Vaata õppekava
   
TEHNIKAINSTITUUT  
     Energiakasutus** Vaata õppekava
     Ergonoomika Vaata õppekava
     Tootmistehnika*/**
Vaata õppekava
   
VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUT  
     Liha- ja piimatehnoloogia * Vaata õppekava
     Loomakasvatus Vaata õppekava
   

 

KAUGÕPE

MAJANDUS- JA SOTSIAALINSTITUUT  
     Majandusarvestus ja finantsjuhtimine Vaata õppekava
     Ökonoomika ja ettevõtlus Vaata õppekava
   
PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT  
      Aiandus Vaata õppekava
      Linna- ja tööstusmaastike korraldus Vaata õppekava
      Loodusturism Vaata õppekava
   
TEHNIKAINSTITUUT  
      Tootmistehnika */** Vaata õppekava
      Energiakasutus** Vaata õppekava

 

* Nutika spetsialiseerumise erialad, vt lähemalt siit.

** Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse (tase 7). Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee