Magistriõpe

Järelkonkurss magistriõppes

Avalduste esitamine SAISis (www.sais.ee) ööpäevaringselt ja tööpäeviti kell 9-15 maaülikoolis kohapeal (Kreutzwaldi 1a-0038) 21.-27. august.

Vastuvõtukatse SAISis näidatud ruumis 29. augustil kell 10.00

Vastuvõetute nimekirjade avalikustamine hiljemalt 29. august.

Õppimatuleku teatamise tähtaeg 30. august.

 

Järelkonkurss toimub õppekavadele, kuhu on 18. augusti seisuga jäänud täitmata õppekohti.

 

STATSIONAARNE ÕPE

METSANDUS- JA MAAEHITUSINSTITUUT  
     Geodeesia ja maakorraldus Järelkonkurss Vaata õppekava

     MetsamajandusJärelkonkurss

Vaata õppekava
     Metsatööstus* Järelkonkurss Vaata õppekava
     Hajaenergeetika (EMÜ ja TTÜ ühisõppekava) Õppegruppi ei avata Vaata õppekava
   
PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT  
     Aiandus Järelkonkurss Vaata õppekava
     Maastikuarhitektuur Järelkonkurss Vaata õppekava
     Maastikukaitse ja -hooldus Järelkonkurss Vaata õppekava
     Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine * Järelkonkurss Vaata õppekava
     Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia Järelkonkurss Vaata õppekava
   
TEHNIKAINSTITUUT  
     Energiakasutus** Järelkonkurss Vaata õppekava
     Ergonoomika Järelkonkurss Vaata õppekava
     Tootmistehnika*/** Järelkonkurss
Vaata õppekava
   
VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUT  
     Liha- ja piimatehnoloogia * Järelkonkurss Vaata õppekava
     Loomakasvatus Õppegruppi ei avata Vaata õppekava
   

 

KAUGÕPE

MAJANDUS- JA SOTSIAALINSTITUUT  
     Majandusarvestus ja finantsjuhtimine Vaata õppekava
     Ökonoomika ja ettevõtlus Vaata õppekava
   
PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT  
      Aiandus Vaata õppekava
      Linna- ja tööstusmaastike korraldus Järelkonkurss Vaata õppekava
      Loodusturism Järelkonkurss Vaata õppekava
   
TEHNIKAINSTITUUT  
      Tootmistehnika */** Järelkonkurss Vaata õppekava
      Energiakasutus** Vaata õppekava

 

* Nutika spetsialiseerumise erialad, vt lähemalt siit.

** Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse (tase 7). Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee