Magistriõpe

Magistriõppesse kandideerimisel arvestatakse:

  • eelneva õppeastme lõputöö või -eksami hinnet või vastuvõtukatse hinnet ja
  • eelneva õppeastme kaalutud keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel.

Rohkem infot magistriõppesse kandideerimise kohta leidub SIIN.
 

PÄEVAÕPE
 

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine

(inglise õppekeelega õppekava)

Juhtumianalüüs, vestlus
Vaata õppekava

 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Metsamajandus1

20 õppekohta

Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
 

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Keskkonnakorraldus ja -poliitika

15 õppekohta

Vestlus
Vaata õppekava

Maastikuarhitektuur

16 õppekohta (eestikeelne päevaõpe)

13 õppekohta (inglisekeelne päevaõpe)

Portfoolio koos kandideerimisavaldusega
Vaata õppekava

 

 

 

Tehnikainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Energiakasutus2

12 õppekohta

Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

Tootmistehnika1/2

12 õppekohta

Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

 

 

SESSIOONÕPE

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine*

40 õppekohta

Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

Ökonoomika ja ettevõtlus

30 õppekohta

Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus

20 õppekohta

Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

Metsatööstus1

20 õppekohta

Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Aiandus

20 õppekohta

Vestlus
Vaata õppekava

Kalandus ja rakendusökoloogia

15 õppekohta

Vestlus
Vaata õppekava

Keskkonnakorraldus ja -poliitika

15 õppekohta

Vestlus
Vaata õppekava

Loodusturism

15 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö või -eksami hinne
Vaata õppekava

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Loomakasvatus1

15 õppekohta

Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

Toiduainete tehnoloogia1

15 õppekohta

Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

 

 

ÕPPEVORM SISSEASTUJA VALIKUL
 

Sisseastuja märgib avaldusel eelistuse, kas soovib õppida päevaõppes või sessioonõppes. Õppegrupi avamiseks on minimaalne õppevormi soovijate arv viis.

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine1

20 õppekohta

Vestlus
Vaata õppekava

 

Tehnikainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Energiakasutus2

20 õppekohta

Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

Ergonoomika2

15 õppekohta

Sisseastumiseksam
Vaata õppekava 

Tootmistehnika1/2

20 õppekohta

Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

 

¹ Nutika spetsialiseerumise (SA Archimedese stipendiumi) erialad, vt lähemalt siit.

² Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse (tase 7). Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee

* Kandideerijatele, kes on omandanud vanem- või juhtivraamatupidaja kutse, antakse kehtiva kutsetunnistuse ettenäitamisel vastuvõtueeskirja lisa 4 alusel kolm konkursipunkti lisaks.