Magistriõpe

TÄIENDAV VASTUVÕTT 12.-19.08.2022. Vastuvõtuks avatud õppekavad leiad tabelist!

Miks astuda maaülikooli magistriõppesse?

Eelkõige on magistriõpe mõeldud erialaste teadmiste ja oskuste süvendamiseks. Kui näiteks ehitusinseneri või veterinaari kutset ei antagi vähema kui magistrikraadiga spetsialistile, siis ka paljudel teistel erialadel on tööle kandideerides eelisseisus need, kelle teadmised ja kogemused on põhjalikumad. Samuti avab magistriõppesse astumine veel ühe võimaluse: akadeemilise karjääri. Kindlasti sobib magistrantuuri astumine ka neile, kel on varem omandatud kõrgharidus mõnel teisel alal, ent sooviks teha karjääris kannapööret.

 

Magistriõppesse kandideerimisel arvestatakse:

  • eelneva õppeastme lõputöö või -eksami hinnet või vastuvõtukatse hinnet ja
  • eelneva õppeastme kaalutud keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel.

Rohkem infot magistriõppesse kandideerimise kohta leidub SIIN.

 

Päeva- ja sessioonõppe õppekavad

 

PÄEVAÕPE

Metsanduse ja inseneeria instituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

 

Metsanduslik kavandamine ja analüüs (ingliskeelne õppekava)

Vastuvõtt on lõppenud!

Vestlus
Vaata õppekava

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Keskkonnakorraldus ja -poliitika

Vastuvõtt on lõppenud!

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Vestlus 

Vaata õppekava

Maastikuarhitektuur

Täiendav vastuvõtt 12.-19.08.2022!

5 õppekohta (eestikeelne päevaõpe)

ingliskeelsele õppekavale on vastuvõtt õppenud!

 

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Portfoolio koos kandideerimisavaldusega
Vaata õppekava

 

Keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes (ingliskeelne õppekava)

Vastuvõtt on lõppenud!

  Vestlus

  Vaata õppekava

Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine (ingliskeelne õppekava)

Vastuvõtt on lõppenud!

Juhtumianalüüs, vestlus
Vaata õppekava

 

 

SESSIOONÕPE

Metsanduse ja inseneeria instituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

 

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus

Täiendav vastuvõtt 12.-19.08.2022!

5 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Vestlus

Vaata õppekava

Kutseeksami Geodeet (tase 5, tase 6, tase 7), Maamõõtja (tase 5) ja Maakorraldaja (tase 6 ja tase 7) sooritanutele arvestatakse kehtiva kutsetunnistuse alusel kolm lisapunkti

 

Metsatööstus1

Täiendav vastuvõtt 12.-19.08.2022!

5 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Vestlus

Vaata õppekava

Metsamajandus ja metsaökoloogia1

Vastuvõtt on lõppenud!

 

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Vestlus
 

Vaata õppekava

Energiakasutus

Vastuvõtt on lõppenud!

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
 

Vaata õppekava

Ergonoomika2

Täiendav vastuvõtt 12.-19.08.2022!

5 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
 

Vaata õppekava 

Tootmistehnika1/2

Täiendav vastuvõtt 12.-19.08.2022!

10 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam

 

Vaata õppekava

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

 

Aiandus

Täiendav vastuvõtt 12.-19.08.2022!

5 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne

Vaata õppekava

Vaata sessioonõppe graafikut

 

Kalandus ja rakendusökoloogia

Täiendav vastuvõtt 12.-19.08.2022!

10 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Vestlus  

 

Vaata õppekava

Keskkonnakorraldus ja -poliitika

Vastuvõtt on lõppenud!

 

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Vestlus 

 

Vaata õppekava

Loodusturism

Vastuvõtt on lõppenud!

 

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne ja Vestlus


Vaata õppekava

 

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine1

Täiendav vastuvõtt 12.-19.08.2022!

10 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Vestlus


Vaata õppekava

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine*

Vastuvõtt on lõppenud!

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

Kutseeksami Vanemraamatupidaja (tase 6) ja Juhtivraamatupidaja (tase 7) sooritanutele arvestatakse kehtiva kutsetunnistuse alusel kolm lisapunkti

Ökonoomika ja ettevõtlus

Täiendav vastuvõtt 12.-19.08.2022!

10 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

 

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

 

Loomakasvatus1

Täiendav vastuvõtt 12.-19.08.2022!

5 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
 

Vaata õppekava

 

Toiduainete tehnoloogia1

Täiendav vastuvõtt 12.-19.08.2022!

10 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või sisseastumiseksam
 

Vaata õppekava

 

¹ Nutika spetsialiseerumise (SA Archimedese stipendiumi) erialad, vt lähemalt siit.

² Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse (tase 7). Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee

* Kandideerijatele, kes on omandanud vanem- või juhtivraamatupidaja kutse, antakse kehtiva kutsetunnistuse ettenäitamisel vastuvõtueeskirja lisa 5 alusel kolm konkursipunkti lisaks.