Magistriõpe

VASTUVÕTT EESTI MAAÜLIKOOLI

Olulised kuupäevad sisseastumisel:

  • Avalduste vastuvõtt eesti õppekeelega õppekavadele 2024. aastaks toimub 3. juuni - 4. juuli elektroonselt aadressil www.sais.ee või 25. juuni - 4. juuli ülikoolis kohapeal tööpäeviti kell 9-15.
  • Vastuvõetute nimekirjade avalikustamine 12. juuli.

Miks astuda maaülikooli magistriõppesse?

Eelkõige on magistriõpe mõeldud erialaste teadmiste ja oskuste süvendamiseks. Kui näiteks ehitusinseneri või veterinaari kutset ei antagi vähema kui magistrikraadiga spetsialistile, siis ka paljudel teistel erialadel on tööle kandideerides eelisseisus need, kelle teadmised ja kogemused on põhjalikumad. Samuti avab magistriõppesse astumine veel ühe võimaluse: akadeemilise karjääri. Kindlasti sobib magistrantuuri astumine ka neile, kel on varem omandatud kõrgharidus mõnel teisel alal, ent sooviks teha karjääris kannapööret.

 

Magistriõppesse kandideerimisel arvestatakse:

eesti õppekeelega õppekavadel:

  • eelneva õppeastme lõputöö või -eksami hinnet või vastuvõtukatse hinnet ja
  • eelneva õppeastme kaalutud keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel.

Rohkem infot magistriõppesse kandideerimise kohta leidub SIIN.

inglise õppekeelega õppekavadel:

  • vastuvõtukatse (test või portfoolio) tulemust ja
  • intervjuu tulemust.

Eesti õppekeelega õppekavadel toimub õpe peamiselt sessioonõppe vormis, inglise õppekeelega õppekavadel ainult päevaõppe vormis.

 

Lisainformatsioon:

Tel: 731 3048

E-post: vastuv@emu.ee

Kui sul on juba omandatud bakalaureusekraad, saad tulla õppima järgmistele magistriõppekavadele:

 

1 Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse (tase 7). Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee

Vaata ka õppekavasid kõrghariduse esimesel tasemel (bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidusõpe, ehitusinseneriõpe ja loomaarsti integreeritud õpe), millele on sul võimalik kandideerida keskhariduse baasil.