Magistriõpe

Miks astuda maaülikooli magistriõppesse?

Eelkõige on magistriõpe mõeldud erialaste teadmiste ja oskuste süvendamiseks. Kui näiteks ehitusinseneri või veterinaari kutset ei antagi vähema kui magistrikraadiga spetsialistile, siis ka paljudel teistel erialadel on tööle kandideerides eelisseisus need, kelle teadmised ja kogemused on põhjalikumad. Samuti avab magistriõppesse astumine veel ühe võimaluse: akadeemilise karjääri. Kindlasti sobib magistrantuuri astumine ka neile, kel on varem omandatud kõrgharidus mõnel teisel alal, ent sooviks teha karjääris kannapööret.

 

Magistriõppesse kandideerimisel arvestatakse:

  • eelneva õppeastme lõputöö või -eksami hinnet või vastuvõtukatse hinnet ja
  • eelneva õppeastme kaalutud keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel.

Rohkem infot magistriõppesse kandideerimise kohta leidub SIIN.

 

Päeva- ja sessioonõppe õppekavad

 

PÄEVAÕPE
 

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine

(20 õppekohta inglise õppekeelega õppekava)

Juhtumianalüüs, vestlus
Vaata õppekava

 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Metsamajandus1

20 õppekohta

Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

 

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Keskkonnakorraldus ja -poliitika

15 õppekohta

Vestlus
Vaata õppekava

Maastikuarhitektuur

16 õppekohta (eestikeelne päevaõpe)

13 õppekohta (inglisekeelne päevaõpe)

Portfoolio koos kandideerimisavaldusega
Vaata õppekava

Keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes

20 õppekohta (ingliskeelne õppekava)

  Vestlus

  Vaata õppekava

 

 

SESSIOONÕPE

Majandus- ja sotsiaalinstituut

 

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine*

40 õppekohta

Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

Ökonoomika ja ettevõtlus

30 õppekohta

Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus

20 õppekohta

Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

Metsatööstus1

20 õppekohta

Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Aiandus

20 õppekohta

Vestlus Küsimused motivatsiooni-vestluse sisu ja korralduse kohta on teretulnud Kadri.Karp@emu.ee või tel 5224167
Vaata õppekava

Kalandus ja rakendusökoloogia

15 õppekohta

Vestlus
Vaata õppekava

Keskkonnakorraldus ja -poliitika

15 õppekohta

Vestlus
Vaata õppekava

Loodusturism

15 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö või -eksami hinne
Vaata õppekava

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine1

20 õppekohta

Vestlus
Vaata õppekava

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Loomakasvatus1

15 õppekohta

Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

Toiduainete tehnoloogia1

20 õppekohta

Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

 

Tehnikainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Energiakasutus

20 õppekohta

Lõputöö hinne või sisseastumiseksam
Vaata õppekava

Ergonoomika2

15 õppekohta

Lõputöö hinne või sisseastumiseksam
Vaata õppekava 

Tootmistehnika1/2

20 õppekohta

Lõputöö hinne või sisseastumiseksam
Vaata õppekava

 

¹ Nutika spetsialiseerumise (SA Archimedese stipendiumi) erialad, vt lähemalt siit.

² Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse (tase 7). Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee

* Kandideerijatele, kes on omandanud vanem- või juhtivraamatupidaja kutse, antakse kehtiva kutsetunnistuse ettenäitamisel vastuvõtueeskirja lisa 4 alusel kolm konkursipunkti lisaks.