Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb.

Negavatt

Viimased uudised

Maaülikooli töötajad saavad Presidendilt teenetemärgi

04.02.2016

President Ilves annab iseseisvuspäeva eel, 23. veebruaril üle riigi teenetemärgid, mis on tänuks inimestele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud kogu Eesti paremaks. Maaülikoolist saab Valgetähe teenetemärgi metsateadlane ja kauaaegne metsakasvatuse õppejõud Eino-Endel Laas, kelle teadustöö metsade uuendamisest ja metsakasvatusest on oluliseks panuseks kestliku metsamajanduse edendamisel Eestis, ning Punase Risti teenetemärgi saab professor Veiko Uri.

Maaülikooli kalateadlased: kalakasvanduses ja kärestikus elanud lõhe kasvu mõjutavad erinevad geenid

01.02.2016

Eesti Maaülikooli ja Turu Ülikooli teadlaste hiljuti avaldatud uuringus hinnati keskkonnast sõltuvate geenide mõju lõhel. Geneetilise kaardistamise tulemusel leiti, et genoomi piirkonnad, mis mõjutasid lõhe kasvu kasvanduses, ei omanud sarnast mõju looduslikes tingimustes. Samas geenid, mis mõjutasid lõhe kasvu looduses, ei mänginud kasvanduses olulist rolli. 

Maaülikoolis algab matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus

29.01.2016

Eesti Maaülikool alustab märtsist matemaatika kursusega, kus on võimalik osaleda kõigil, kes soovivad kinnistada oma matemaatikateadmisi laia matemaatika riigieksami edukaks sooritamiseks või kellel ei ole vastavat riigieksami tulemust. Kursusega antakse ka piisavad teadmised edasiõppimiseks maaülikooli õppekavadel, mis eeldavad laiemaid matemaatikaalaseid teadmisi.