Rohealad

Eesti maaülikool on alustanud Tähtvere linnaku rohealade muutmist. Eesmärke on kaks - vähendada meeletule muruniitmisele kuluvat aega ja energiat ning suurendada linnaku rohealade mitmekesisust nii liikide kui ka ajaveetmise võimaluste osas. Eesmärgiks on muuta meie rohealad EMÜ arengukavas tegevusi toetavaks, seda nii õppe, teaduse kui ka liikmeskonna hüvanguks. 

Tegu on pikaajalise protsessiga seega ei maksa oodata muutusi üleöö. Tegevused toimuvad esialgu vabatahtlikkuse alusel, eestvedajaks on EMÜ rohelise ülikooli töörühm. Tahame kaasata võimalikult palju oma ülikoolis leiduvat kompetentsi, seega igaüks on oodatud nõu ja jõuga panustama.  

EMÜ rohealad juulis 2016

Kohtades, kus niitmine kevadel lõpetati, on näha juba oluliselt suuremat liigirikkust nii taimede kui ka putukate osas...

Peahoone tiigi nõlvale istutatud taimede vahel on endale kodu teinud viinamäeteod (Helix pomatia). 

2016. aastal jätsime niitmisest välja riba Metsamaja kõrval, kus kevadel õitsesid kaunid krookused ja tulbid. Eesmärgiks oli uurida, kas ja kui hästi taastub intensiivselt niidetava ala taimestiku mitmekesisus peale niitmise lõppemist. Juulis 2016 jalutasime niitmisest väljas oleva ala läbi ja lugesime kokku kõik rohumaadele iseloomulikud liigid, välja jätsime need, mis tahavad kasvamiseks eranditult häiritud pinnast (mõnes kohas kõnnitee servas) ning kõrrelised, mille täpsem määramine on keerulisem. Esialgne loendus andis 56 liiki! Suur liigiline mitmekesisus on eriti meelepärane mesilastele, kes vajavad taolisi rohealasid nii pesitsemiseks kui ka toitmumiseks.