SA Joosep Tootsi Fond

SA EMÜ Joosep Tootsi Fond

SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond on 2006. aastal ellu kutsutud sihtasutus, eesmärkidega:

  • toetada rahaliste vahenditega Eesti Maaülikooli arengut, 
  • arendada ülikooli ja ettevõtjate koostööd,
  • anda välja avaliku konkursi korras preemiaid ja stipendiume. 

Fond kuulub tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja, tänu millele on fondi kaudu tehtavad annetused juriidilistele isikutele maksuvabad ning ka eraisik saab summad maha arvata maksustatavatest tuludest. 

 

Võimalused ettevõtte jaoks:

  • Anda stipendiume välja tulumaksuvabalt
  • toetada EMÜ üliõpilasi ja teadlasi nng selle läbi Eesti maaelu arengut
  • teha teadusalast koostööd EMÜ tegevusega seotud valdkondades (katsed, rakendusuuringud jne)
  • leida aktiivseid ja tublisid praktikante
  • tutvustada end võimaliku koostööpartneri ja tööandjana
  • leida uudseid lahendusi oma valdkonna ja EMÜ tegevusega seotud arendusküsimustele

Koostööpartnerid soovitavad

Margus Ameerikas, Baltic Agro AS arendusdirektor: "Baltic Agro on andnud stipendiume välja enam kui kümme aastat ja pärast Joosep Tootsi Fondi moodustamist on seda tehtud koostöös. Oleme toetanud erinevatel teemadel tehtavaid teaduslikke uuringuid, mis oleksid võimalikult kiiresti praktiliselt rakendatavad. EMÜ teadlaste ja tudengite tööd on alati olnud väga huvipakkuvad ning paljud neist on juba aastaid igapäevases kasutuses."

 

Aigar Kallas, RMK juhatuse esimees: "Riigimetsa Majandamise Keskus annab koostöös Joosep Tootsi Fondiga välja stipendiume metsanduse üliõpilastele alates 2008. aastast. Tänased magistrandid ja doktorandid loovad uusi teadmisi, kuidas loodusressursse majandada ning milliseid tehnoloogiaid selleks kasutada. Seetõttu peame oluliseks toetada tudengeid, kes oma uurimistööde kaudu panustavad Eesti metsanduse ja seeläbi RMK arengusse. Stipendium annab meile ka võimaluse noori inimesi tundma õppida, parimad välja selekteerida ja nad RMK-sse tööle kutsuda."