Veterinaarmeditsiin

 

Loomaarstiõpe on üheastmeline, kestab kuus aastat ning annab magistrikraadile vastava kvalifikatsiooni.
 

Mida õpivad tudengid?

Kuueaastane õpe jaguneb kolmeks etapiks.

 

Esimestel aastatel õpivad tudengid veterinaarmeditsiini alusteadusi, terve looma ehitust ja funktsioone ning ka loomakasvatuse põhitõdesid.
Veterinaarmeditsiini alusteadusteks on mitmed bioloogiaharud, nagu zooloogia, botaanika, geneetika ja rakubioloogia, aga ka keemia, biofüüsika, mikrobioloogia, viroloogia ja parasitoloogia.

 
Teise aasta kevadsemestril tehakse algust haigusprotsesside tundmaõppimisega loomorganismis ehk patoloogilise anatoomia ja -füsioloogiaga., mis juhatab sisse loomaarstiõppe teise etapi. Prekliinilised ained annavad üliõpilasele teadmisi haige looma organismis toimuvatest protsessidest, samuti esmaseid oskusi nende avastamiseks.

Loomaarstiõppe teises etapis tehakse sissejuhatus veterinaarse rahvatervishoiu temaatikasse ja pööratakse tähelepanu looma ja inimese tervise seostele.

 

Kolmas etapp ehk kliiniline õpe annab tudengitele põhjalikke teadmisi loomaliikide (k.a. linnud ja kalad) olulisematest haigustest ning oskusi nende diagnoosimiseks, raviks ja ennetamiseks. Praktilist õpet saavad tudengid maaülikooli loomakliinikus.
Kolmandas etapis saavad üliõpilased ka põhjalikke teadmisi veterinaarsest rahvatervishoiust, riiklikust veterinaarjärelevalvesüsteemist ning veterinaarsest seadusandlusest.

 

Kuuendal õppeaastal, loomarstiõppe kolmandas etapis, võib üliõpilane valida süvendatud õppe järgmiste suundade vahel: 

1.         Produktiivloomade meditsiin (E1) keskendub veiste, sigade ja väikemäletsejaliste karjatervisele  

2.         Hobuse meditsiin (E2) pühendub hobuste haiguste diagnostikale ja ravile; 

3.         Väikeloomameditsiin (E3) käsitleb põhjalikumalt väikeloomahaigusi; 

4.         Toiduhügieen (E4) põhirõhuga toiduohutusel, toidujärelevalvel ja inimtervisel. 

NB! Veterinaarmeditsiini saab õppida ainult täiskoormusega. 

 

Lõpetajad leiavad tööd:

 • loomaarstina suur- või väikelooma meditsiini valdkonnas;
 • riigiteenistuses, näiteks põllumajandusministeeriumi toidu- ja veterinaarosakonnas;
 • veterinaar- ja toiduametis ning ravimiametis,  veterinaar- ja toidulaboratooriumis;
 • ravimite tootmise ja turustamisega tegelevates ettevõtetes;
 • loomakasvatusega seonduvate toodete turustuseettevõtteis, näiteks söödafirmades;
 • EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis.

Veterinaarmeditsiini tutvustav sari

Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts korraldab maikuus veterinaarmeditsiini tutvustava Instagrami sarja, mille eesmärk on gümnasistidele tutvustada eriala ja vastata tekkinud küsimustele. Selle raames saab mitmel päeval näha EVÜSe Instagramis, kuidas näeb välja päev väikeloomakliinikus, hobusekliinikus ja ka kodutalus. Samuti jagavad selle aasta esmakursuslased oma muljeid esimese aasta kohta ja vastavad kõikidele sisseastumise kohta käivatele küsimustele. Kõikidel päevadel saavad huvilised küsida erinevaid küsimusi antud teemade kohta. 

 

Graafik: 

5. mai: päev Rannamõisa PetCity väikeloomakliinikus. Kliiniku tööd tutvustab 4. kursuse veterinaarmeditsiini tudeng Carina Pashkovich. 

8. mai: päev EMÜ Hobusekliinikus. Kliiniku tööd tutvustab 3. kursuse veterinaarmeditsiini tudeng Triin Tärnov. 

16. mai: esmakursuslased Grete Elisabet Trei ja Liisa Kiviselg jagavad muljeid oma esimese aasta kohta ning vastavad sisseastujate tekkinud küsimustele. 

20. mai: teise kursuse tudeng Teele Eskor jagab päeva oma kodutalus. 

EVÜSe Instagram: @evüs_vetmed

 

 

 

Vastuvõtunõuded:

 • eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti (4-20 konkursipunkti)
 • lõputunnistuse hinne õppeaines: bioloogia (3-5 konkursipunkti)
 • lõputunnistuse hinne õppeaines: keemia (3-5 konkursipunkti)
 • lõputunnistuse hinne õppeaines: matemaatika (3-5 konkursipunkti)
 • lõputunnistuse hinne õppeaines: eesti keel (3-5 konkursipunkti)
 • vastuvõtukatse: motivatsioonikiri (esitatakse digiallkirjastatult SAISis) (1-20 konkursipunkti)

 

Avalduste vastuvõtt toimub SAISis 5. juuni kuni 6. juuli (k.a).

 

Lisainformatsioon vastuvõtutingimuste ja vastuvõtu kohta:

Tel: 731 3048

E-mail: vastuv@emu.ee

 

Hoia Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Seltsi tegemistel silma peal: